Reservimarkkinat

2022

Webinaari sähköjärjestelmän tuesta 9.12. klo 10-11

Linkki webinaariin >

Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.

Lisätiedot: Laura Ihamäki ja Tuomas Mattila

Keskustelutilaisuus tuulivoimatoimijoille reservimarkkinoista 8.12. klo 10-12

Lisätiedot >

Tilaisuuden materiaalit >

Lisätietoja myös: Laura Ihamäki ja Jukka Kakkonen

Reservimarkkinoiden ajankohtaisiltapäivä 28.11. klo 12.30-15

Tilaisuuden esitysaineisto >

Lisätiedot myös: Laura Ihamäki ja Maria Joki-Pesola

Webinaari sähköjärjestelmän tuesta 17.11. klo 10-11

Lisätiedot: Laura Ihamäki ja Tuomas Mattila

Reservipäivä 18.5.

Fingridin Reservipäivä järjestettiin keskiviikkona 18.5. klo 9–16 Helsingissä. Tilaisuutta oli  mahdollisuus seurata myös verkossa. Ohjelmassa oli perinteiseen tapaan reservimarkkinoiden ajankohtaisia asioita ja tulevaisuuden näkymiä. Tänä vuonna mukana oli myös Energiaviraston esitys regulaattorin roolista reservimarkkinoiden kehittäjänä.

Tilaisuuden esitysaineisto >

Tilaisuuden tallenne >  

Ohjelma

klo 9.30 Tilaisuuden avaus, Laura Ihamäki, Fingrid Oyj

klo 9.40 Katsaus reservien hankintaan, Jyrki Uusitalo, Fingrid Oyj

klo 10.15 Reservien hankinnan tulevaisuuden näkymät, Jarno Sederlund, Vesa Vänskä, Mikko Kuivaniemi ja Jyrki Uusitalo, Fingrid Oyj

klo 11.00 Tauko

klo 12.15 Energiavirasto reservimarkkinoiden kehittäjänä, Olli Taipale, Energiavirasto

klo 12.40 Reservitoimittajien ehtomuutokset toukokuulle 2023, Laura Ihamäki, Fingrid Oyj

klo 13.00 Taajuuden palautusreservien uudet markkinapaikat, Otso-Ville Rinne, Laura Ihamäki ja Vesa Vänskä, Fingrid Oyj

klo 14.00 Tauko

klo 14.45 Reservimarkkinoiden markkinavalvonta, Marja Eronen, Fingrid Oyj

klo 15.00 Taajuusohjattujen reservien uudet tekniset vaatimukset, Pia Ruokolainen ja Mikko Kuivaniemi, Fingrid Oyj

klo 15.45 Tilaisuuden yhteenveto

Lisätietoja: assistentit(at)fingrid.fi

Webinaari reservitoimittajien ehtojen muutoksista 15 minuutin taseselvitysjaksolla 7.4.2022 klo 9-11

Lisätiedot >

Esitysmateriaali >

Pohjoismainen työpaja taajuusohjattujen reservien uusista teknisistä vaatimuksista 28.3. klo 10-17 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen >

Webinaari säätökapasiteettimarkkinoiden ehtomuutoksista 16.2.

Esitysmateriaali >


2021

Infotilaisuus reservimarkkinoista 23.11.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen >

Esitysmateriaali > 

Reservipäivä-webinaari 12.5.2021

Fingridin Reservipäivä-webinaari pidettiin keskiviikkona 12.5. klo 12.00-15.45.

Ohjelmassa oli perinteiseen tapaan reservimarkkinoiden ajankohtaisia asioita ja tulevaisuuden muutoksia. Tänä vuonna mukana oli myös Viron kantaverkkoyhtiö Eleringin esitys Baltian reservimarkkinoista.

Tilaisuus järjestettiin Teams-kokouksena.

Tilaisuuden aineisto

Avaus ja ajankohtaiskatsaus >

aFRR-kapasiteettimarkkina >

Baltic LFC concept and future balancing reserve markets >

Säätösähkömarkkinan muutokset >

Taajuusohjattujen reservien ja nopean taajuusreservin ajankohtaiset >

Taajuusohjattujen reservien uusien teknisten vaatimusten käyttöönotto >

Yhteenveto >

Reservipäivä 2020

Fingridin reservipäivän tilaisuus pidettiin tänä vuonna webinaarina 13.5. klo 12.30-15.30.

Tilaisuuden aineisto:

Avaus ja ajankohtaiskatsaus >

Nopea taajuusreservi FFR >

Taajuusohjatun häiriöreservin (FCR-D)  käyttöönotto ylitaajuustilanteisiin

Taajuusohjattujen reservien ajankohtaiset

aFRR-kapasiteettimarkkinat >

Säätösähkömarkkinoiden kehitysnäkymiä >

Yhteenveto >

 

Keskustelutilaisuus uudesta, nopeasta taajuusreservistä (FFR, Fast Frequency Reserve) 12.6.2019 klo 9-12.

Tilaisuuden aineisto >

 

Reservipäivä 2019

Fingridin reservipäivä järjestettiin 8.5.2019 Finlandia-talossa Helsingissä.

Tilaisuuden esitykset:

Tilaisuuden avaus ja ajankohtaiskatsaus reservihankintaan

Pohjoismaisen tasehallintahankkeen tilanne

Lainsäädännön edellyttämät ehdotukset

Uusi nopea taajuusreservi Fast Frequency Reserve (FFR)

Eurooppalaisen lainsäädännön ja markkinapaikkojen kehitys

Taajuusohjattujen reservien ajankohtaisia

Reservimarkkinoiden tulevaisuudennäkymiä

Oma Fingrid/Restore -reservitiedonhallintajärjestelmän esittely

Yhteenveto

 

Reservipäivä 2018 

Reservipäivä järjestettiin 16.5.2018 Helsingissä

Tilaisuuden esitykset:

Reservihankinnan ajankohtaiskatsaus

Pohjoismaisen tasehallinnan roadmap ja ACE-malli

Verkkosääntöjen vaikutukset reservien hankintaan:

- Kansalliset reservitoimittajien ehdot
- Käytön verkkosäännön sidosryhmäkuulemiset
- Eurooppalaiset markkinapaikat MARI ja PICASSO

Ajankohtaista:

- Taajuusohjattujen reservien tekniset vaatimukset kaudelle 2019-2020
- Säätökapasiteetin hankinnan muutosesitykset
- Pohjoismaisen FCP-projektin tilannekatsaus

Industry hack -pilottihankkeet:

- Reservitiedon hallintajärjestelmä ja reaaliaikatiedon uudet toimitustavat
- Reaaliaikainen käyttö FCR-laskutusperusteena
- Sähköiset säätösähkö- ja reservitarjoukset Vaksiin

Lämmin kiitos osallistujille!

 

Reservipäivät 2017

Reservipäivät järjestettiin 17.-18.5.2017 Helsingissä. 

17.5. esitykset (Slidesharessa):


18.5. esitykset (Slidesharessa):


Katsaus reservien hankintaan
Ajankohtaista:
Sähkömarkkinoiden tiekartta
Eurooppalaisen säädännön kehitys
Eurooppalaiset säätösähkömarkkinat "MARI"
Alassäätötarjousten niukkuus
Automaattinen taajuudenhallintareservi (aFRR) nyt ja tulevaisuudessa 
Reservimarkkinat palveluntarjoajan näkökulmasta
Säätökapasiteetin varmistaminen

Kehityshankkeet:
TEM:n Älyverkkotyöryhmä
Fingridin aggregointipilotit taajuusohjattuun käyttöreserviin ja säätösähkömarkkinoille
Miten reservikaupankäynti toimii 2020-luvulla?
Reservikaupankäynnin elektronisen tiedonvaihdon termistö tutuksi 
Reservimarkkinatiedon julkaiseminen

Lämmin kiitos kaikille mukanaolleille!