;

Kulutuksen ja tuotannon tasapainon ylläpito

Suomen sähkönkulutus on kaikkien verkkoon kytkettyjen kuormien summa, joten se vaihtelee jatkuvasti. Lisäksi kulutuksen taso muuttuu pidemmällä aikavälillä, tunneittain, vuorokausittain ja vuodenajoittain. Myös tuotannossa tapahtuu muutoksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Markkinatoimijoiden vastuulla on etukäteen suunnitella ja tasapainottaa tuotantonsa ja kulutuksensa. Suunnitelmat kuitenkin aina poikkeavat toteutuvasta ja Fingridin tehtävänä järjestelmävastaavana onkin huolehtia kulutuksen ja tuotannon tasapainosta kunkin tunnin aikana.

Kulutuksen ja tuotannon hetkellinen tasapaino ilmenee sähköverkon taajuudesta. Taajuus laskee alle 50 Hz nimellisarvon, kun kulutus on tuotantoa suurempi. Vastaavasti taajuus ylittää 50 Hz:n arvon, kun tuotanto on kulutusta suurempi. Taajuuden sallitaan vaihdella 49,9 ja 50,1 Hz välillä.

Fingrid huolehtii kulutuksen ja tuotannon välisestä tasapainosta aktivoimalla säätötarjouksia ylläpitämiltään säätösähkömarkkinoilta ja varaamalla reservejä. Reservit ovat tuotantolaitoksen tai kulutusyksikön vapaata säätökykyistä pätötehokapasiteettia. Fingrid hankkii erilaisia reservituotteita, jotka reagoivat kulutuksen ja tuotannon muutoksiin eri aikatasoilla. Reserveistä löydät tarkemmin tietoa täältä.

Fingridin ylläpitämien reservien lisäksi Suomessa on käytössä tehoreservijärjestelmä. Tehoreservien avulla turvataan sähkön toimitusvarmuus tilanteissa, joissa suunniteltu sähkön hankinta ei riitä kattamaan ennakoitua sähkön kulutusta. Tehoreservinä voivat toimia sekä voimalaitokset että sähkön kulutuksen joustoon kykenevät kohteet.

Tehoreservinä toimivat voimalaitokset on varattu täysin tehoreservijärjestelyn käyttöön, ne eivät siis voi tehoreservijärjestelyn sääntöjen mukaan osallistua kaupallisille markkinoille. Kulutuksen joustoon kykenevillä kohteilla tarkoitetaan sähkön kulutuskohteita, jotka kykenevät sähkön kulutuksen hetkelliseen vähentämiseen tarvittaessa.

Taajuusmittausdata

Tällä sivulla julkaistaan toteumatietoa sähköjärjestelmän taajuudesta käytettäväksi esimerkiksi tutkimustarkoituksiin. Uutta dataa lisätään ajoittain.

​Mittaustiedot löydät täältä. Data on jaettu paketteihin, joista kukin sisältää yhden kuukauden taajuusmittaukset. Pakettien sisällä data on edelleen jaettu vuorokausikohtaisiin CSV-tiedostoihin, joita pystyy käsittelemään yleisimmillä laskentaohjelmistoilla.

Taajuus on mitattu Fingridin 400 kV sähköasemilta eri puolilta Suomea, näytteenottotaajuus on 10 Hz. Datasta voi toisinaan puuttua arvoja tiedonkeruuhäiriöistä johtuen. Kellonajat ovat Suomen aikavyöhykkeessä, ja kellonajoissa tapahtuu kesäaikasiirtymä.