;
27.1.2022 09.15
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Aurora Line sähkönsiirtoyhteydelle 127 miljoonan euron EU-tuki

EU on myöntänyt 26.1.2022 uudelle Suomen ja Ruotsin väliselle Aurora Line sähkönsiirtoyhteydelle 127 miljoonan euron tuen. Myönnetty tuki on osa Verkkojen Eurooppa -rahoitusohjelmaa. Vuonna 2025 valmistuva Aurora Line eli Suomen ja Ruotsin välinen uusi vaihtosähköyhteys on vuosikymmenen tärkein kantaverkkoinvestointi.

Fingrid ja Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnät valmistelevat uutta sähkönsiirtoyhteyttä Suomen ja Pohjois-Ruotsin välille. 380 kilometriä pitkä voimajohto rakennetaan Muhoksen Pyhänselästä Pohjois-Ruotsiin Messaureen ja se valmistuu vaiheittain vuosien 2024 ja 2025 aikana. Aurora Line nimellä tunnettu hanke on jo aiemmin valittu Euroopan unionin yhteisen edun hankkeeksi, sillä EU on katsonut sen olevan merkittävä hanke koko Euroopalle.

Suomen ja Pohjois-Ruotsin välinen sähkönsiirtokapasiteetti on nykyisin riittämätön, mikä näkyy sähkön markkinahintojen erona. Valmistuessaan Aurora Line lisää sähkönsiirtokapasiteettia Ruotsista Suomeen ja laskee sähkön hintaa Suomessa. Samalla Aurora Line mahdollistaa uusiutuvan energian lisärakentamisen ja edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista. Yhteys parantaa myös sähkön toimitusvarmuutta Suomessa ja laajemmin Itämeren alueella.

Fingridin ja Ruotsin kantaverkkoyhtiön yhteishankkeen rakennusvaiheen kokonaiskustannukset ovat 254 miljoonaa euroa. Myönnetty EU-tuki vastaa puolta rakennusvaiheen kustannuksista. Hankkeelle on jo aiemmin myönnetty 4,3 miljoonaa euroa Verkkojen Eurooppa -ohjelman tukea sen suunnitteluvaiheeseen. Koska hanke hyödyttää erityisesti Suomea, Fingrid maksaa investoinnista valtaosan ja saa tällä perusteella myönnetystä tuesta vastaavan osan.

"Aurora Line on tämän vuosikymmenen tärkein investointi Suomen kantaverkkoon. Se on merkittävä askel Suomen sähköistämisessä, joka vie meitä kohti vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteita. Aurora Line edesauttaa myös Suomen ja Ruotsin kehittyvää teollista yhteistyötä Perämeren alueella”, toteaa Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

”Olemme kiitollisia Suomen poliittisten päättäjien, europarlamentaarikkojen, virkamiesten sekä Fingridin asiakkaiden vahvasta tuesta hankkeelle. Suomalaisten ilmaisema tuki on varmasti edesauttanut myönteisen rahoituspäätöksen syntymistä. Myönnetty EU-rahoitus varmistaa hankkeen sujuvaa toteutusta ja hyödyttää suoraan kaikkia suomalaisia sähkönkäyttäjiä”, Ruusunen toteaa.

Lisätietoja:

Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj
puh. +358 30 395 5140 tai +358 40 593 8428

Mikko Heikkilä, Strategisen verkkosuunnittelun päällikkö, Fingrid Oyj
puh. +358 30 395 5113 tai +358 40 637 4720

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

https://www.fingridlehti.fi/aurora-line-on-fingridille-vuosikymmenen-tarkein-investointi/
https://www.fingridlehti.fi/aurora-line-on-uusi-sahkon-siirtoyhteys-ruotsiin-se-laskee-sahkon-hintaa-vahentaa-paastoja-ja-tukee-teollisuuden-investointeja/