;

Sähkön alkuperätakuupalvelu

Fingridin palvelut: Alkuperätakuupalvelu
Haluatko katsoa videon?
Hyväksy markkinointievästeet täällä ja päivitä sivu.
Sulje

 

Varmistamme sähkön alkuperän uusiutuville energiamuodoille ja ydinvoimalle.

Sähkön alkuperätakuut ovat sertifikaatteja, joiden avulla varmennetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä, ydinvoimalla tai tehokkaalla yhteistuotannolla.

Sähkönmyyjän, joka myy tai käyttää markkinoinnissaan uusiutuvaa energiaa tai ydinvoimaa, on varmennettava sähkön alkuperä. Samoin sähköntuottajan ja -käyttäjän, joka muussa liiketoiminnassaan ilmoittaa asiakkailleen tietoja käyttämänsä sähkön alkuperästä, on varmennettava uusiutuvien energialähteiden ja ydinvoiman osuus. Varmentaminen tapahtuu peruuttamalla uusiutuvana tai ydinvoimana markkinoidun sähkön määrää vastaava määrä alkuperätakuita.
 
Fingrid Oyj vastaa Suomessa sähköisen sähkön alkuperätakuurekisterin palvelusta. Fingrid Oyj on eriyttänyt tämän tehtävän täysin omistamalleen tytäryhtiölle Finextra Oy:lle. Rekisterin ylläpito on viranomaistehtävä, jota valvoo Energiavirasto. Finextran alkuperätakuurekisteri otettiin käyttöön 1.1.2015.
 
Finextra on  AIB:n (Association of Issuing Bodies) jäsen. AIB:n hallinnoiman Hubin kautta toteutetaan eri maiden sähköisten rekisterien väliset EECS-alkuperätakuiden siirrot.

Lisätietoja aiheesta

go@finextra.fi

Kirsi Salmivaara
asiantuntija
puh. 030 395 5227
kirsi.salmivaara@fingrid.fi

Kaija Niskala
palvelupäällikkö
puh. 030 395 5147
kaija.niskala@fingrid.fi