;

Alkuperätakuu

 

Varmistamme sähkön alkuperän uusiutuville energiamuodoille.

Sähkön alkuperätakuut ovat sertifikaatteja, joiden avulla varmennetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä tai tehokkaalla yhteistuotannolla.

Sähkönmyyjän, joka myy tai käyttää markkinoinnissaan uusiutuvaa energiaa, on varmennettava sähkön alkuperä. Samoin sähköntuottajan ja -käyttäjän, joka muussa liiketoiminnassaan ilmoittaa asiakkailleen tietoja käyttämänsä sähkön alkuperästä, on varmennettava uusiutuvien energialähteiden osuus. Varmentaminen tapahtuu peruuttamalla uusiutuvana markkinoidun sähkön määrää vastaava määrä alkuperätakuita. 
 
Fingrid Oyj vastaa Suomessa sähköisen alkuperätakuurekisterin palvelusta. Fingrid Oyj on eriyttänyt tämän tehtävän täysin omistamalleen tytäryhtiölle Finextra Oy:lle. Rekisterinpito on viranomaistehtävä, jota valvoo Energiavirasto. Finextran alkuperätakuurekisteri otettiin käyttöön 1.1.2015.
 
Finextra on  AIB:n (Association of Issuing Bodies) jäsen. AIB:n hallinnoiman Hubin kautta toteutetaan eri maiden sähköisten rekisterien väliset EECS-alkuperätakuiden siirrot.

Lisätietoja aiheesta

Kirsi Salmivaara
asiantuntija
puh. 030 395 5227

Pentti Säynätjoki

erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5275

Kaija Niskala

palvelupäällikkö
puh. 030 395 5147
kaija.niskala@fingrid.fi

go@finextra.fi