;

Sähkön tuotanto- ja kulutusennusteet

 

Avoin data

 

Vuorokausiennuste

Suomen sähkönkulutusennuste perustuu Fingridin käytönvalvontajärjestelmän mittaustietoihin, lämpötilahistoriaan ja -ennusteisiin. Suomen sähköntuotantoennusteen laskenta perustuu tasevastaavien Fingridille ilmoittamiin tuotantosuunnitelmiin.

Kulutusennuste- ja tuotantoennustekäyrät piirtyvät tunnin tarkkuudella. Vaaka-akselilla on aika ja pystyakselilla on energia (MWh).

Tätä vuorokausiennuste-kuvaajaa päivitetään jatkuvasti. Erilliset kulutusennusteen ja tuotantoennusteen kuvaajat saattavat poiketa tästä, koska niitä päivitetään vain kerran vuorokaudessa.

Lisätietoja aiheesta

Heikki Raatikainen
erikoisasiantuntija 
puh. 030 395 4158

Aino Summanen
asiantuntija
puh. 030 395 5320