;

Sähkön tuotanto- ja kulutusennusteet

 

Avoin data

 

Vuorokausiennuste

Suomen sähkönkulutusennuste perustuu Fingridin käytönvalvontajärjestelmän mittaustietoihin, lämpötilahistoriaan ja -ennusteisiin. Suomen sähköntuotantoennusteen laskenta perustuu tasevastaavien Fingridille ilmoittamiin tuotantosuunnitelmiin.

Kulutusennuste- ja tuotantoennustekäyrät piirtyvät tunnin tarkkuudella. Vaaka-akselilla on aika ja pystyakselilla on energia (MWh).

Tätä vuorokausiennuste-kuvaajaa päivitetään jatkuvasti. Erilliset kulutusennusteen ja tuotantoennusteen kuvaajat saattavat poiketa tästä, koska niitä päivitetään vain kerran vuorokaudessa.

Lisätietoja aiheesta

Heikki Raatikainen
erikoisasiantuntija 
puh. 030 395 4158