;

Tikinmaan sähköaseman ja uuden Lavianvuoren sähköaseman välisen 2x110 kV voimajohdon ympäristöselvitys

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohdot ja sähköasemat

Alueellisen sähkönkulutuksen kasvun myötä on Tampereen seudun muuntokapasiteettia lisättävä. Tämä toteutetaan uudella 400 kilovoltin Lavianvuoren muuntoasemalla sekä uudella yhteispylväsrakenteisella 2x110 kilovoltin yhteydellä nykyisen Tikinmaan 110 kilovoltin sähköaseman ja suunnitellun Lavianvuoren 400 kilovoltin sähköaseman välillä.

Yhteensä noin kuuden kilometrin pituinen johtoreitti sijoittuu Valkeakosken kaupungin (6,1 km) ja Kangasalan kunnan (0,1 km) alueille. Suunniteltu 2x110 kilovoltin voimajohto sijoittuu kokonaisuudessaan nykyisten 110 kilovoltin jännitteisten voimajohtojen yhteyteen. Nykyinen voimajohtoalue leviää noin 26 metriä. Suunniteltu Lavianvuoren sähköasema sijaitsee Kangasalan kunnan lounaisosassa, lähellä Valkeakosken rajaa.

Hankkeeseen kuuluvien uusien johtoyhteyksien ja Lavianvuoren muuntoaseman suunnitellaan valmistuvan vuonna 2015.

Hankkeesta on laadittu ympäristöselvitys vuonna 2012. Selvitys löytyy liitteenä oikealla.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Mika Penttilä, puh. 030 395 5230