;

Liittyminen rekisteriin

Liittyäkseen alkuperätakuurekisteriin toimija rekisteröityy tilinhaltijaksi, jolloin tämä voi tilinhaltijana itse tehdä tarvittavia peruutuksia, rekisterin sisäisiä siirtoja ja ulkomaansiirtoja alkuperätakuurekisterissä. Ennen rekisteröintiä toimija tekee palvelusopimuksen Finextran kanssa.

Voimalaitoksen omistaja voi myös vaihtoehtoisesti valtuuttaa valtakirjalla rekisterissä jo toimivan tilinhaltijan operoimaan laitoksiaan. Tällöin toimijan ei tarvitse tehdä sopimusta Finextran kanssa. Valtuutettu tilinhaltija (aggregoija) on tällöin Finextran sopimusosapuoli. Tässä tapauksessa laitoksen tuottamat alkuperätakuut myönnetään valtuutetun tilille.