;

Torna-Lautakari

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Johtoalueen leventäminen
Sijainti: Varsinais-Suomi
Pituus: noin 12 km

Pyhärannan ja Uudenkaupungin kuntien alueille sijoittuva Torna-Lautakari neutraalipiirin johto on osa kantaverkkoa ja erittäin tärkeä osa Fenno-Skan -rajasiirtoyhteyksiä. Se on rakennettu 20 kV rakenteelle ja sen kokonaispituus on 11,6 km. Torna-Lautakari -johto-osuuden nykyinen johtoalueen leveys ei mahdollista puuvarmuuden ylläpitämistä kantaverkon tärkeällä rajasiirtoyhteydellä. Johtoaluetta on tarkoitus leventää siten, että sen kokonaisleveys on jatkossa 44 metriä.

Torna-Lautakarin ilmajohtoa varten on johdon rakentamisen yhteydessä 1980-luvun lopulla lunastettu viiden metrin levyinen johtoaukea. Routaisen ajan lyheneminen ja hyvin sateisten päivien lisääntyminen lisäävät tuulivahinkojen riskiä. 17.9.2020 olleen Aila-myrskyn ja 11.1.2021 olleen voimakkaan lumisateen seurauksena Torna-Lautakari -johdolle kaatuneet puut aiheuttivat Fenno-Skan -siirtoyhteyden tehon rajoittamisen ja lopulta siirtokeskeytyksen puiden poistamiseksi johdolta. Torna-Lautakari -johto-osuuden nykyinen johtoalueen leveys ei mahdollista puuvarmuuden ylläpitämistä kantaverkon tärkeällä rajasiirtoyhteydellä.

Sähkömarkkinoiden toimivuus edellyttää, että sähkön siirtomahdollisuudet maasta toiseen ovat riittävät ja luotettavat. Energiamurroksen yhteydessä, siirryttäessä kohti puhdasta sähköjärjestelmää, rajasiirtoyhteyksien merkitys kasvaa entisestään ja mahdolliset siirtoyhteyksien häiriöt tuovat merkittävää haittaa koko yhteiskunnalle.
Edellä mainituista syistä johtoaluetta on tarkoitus leventää siten, että sen kokonaisleveys on jatkossa 44 metriä. Johtoalue käsittää jatkossa 16 metriä leveän johtoaukean sekä tämän molemmin puolin 14 metriä leveät reunavyöhykkeet, joilla puuston korkeutta on rajoitettu. Näin johdosta saadaan ns. puuvarma. Johdon, pylväiden tai rakennusrajan (7,5 m johdon keskilinjasta) sijainti ei johtoalueen levennyksen yhteydessä muutu. Laajennettavalta johtoalueelta laaditaan ympäristöselvitys.

Vaihekohtaiset tiedot