;

Voimajohtojen vaikutukset ihmisiin

Maa ja puusto voimajohdon alla kuuluvat maanomistajalle. Voimajohtoalueiden hyödyntämiseen löytyy monia erilaisia tapoja. Löydät lisää tietoa täältä.

Maankäyttö- ja rakennuslain valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti hyödynnämme ensisijaisesti olemassa olevia voimajohtokäytäviä. Uusia voimajohtoreittejä suunniteltaessa tavoitteenamme on välttää asutuksen, päiväkotien, leikkikenttien tai koulujen läheisyyttä.

Voimajohtohankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä terveyteen. Arvioinnissa otetaan huomioon myös voimajohdosta aiheutuva koronamelu ja sähkö- ja magneettikenttien mahdollisiin terveysvaikutuksiin liittyvät huolet. Näin saat maanomistajana tietoa Fingridin voimajohtohankkeista ja voit osallistua suunnitteluun.

Varmistamme, että voimajohtojen aiheuttamat sähkö- ja magneettikentät jäävät alle suositeltujen enimmäisarvojen, mihin liittyen olemme linjanneet sähkö- ja magneettikenttiä koskevan kannanottomme. Lue kannanottomme tästä. Tietoa voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttien vaikutuksista löydät myös täältä.

Kysymme maaomistajilta palautetta voimajohtohankkeen onnistumisesta hankkeen valmistumisen jälkeen ja teemme myös viranomaiskyselyjä. Oulun yliopiston kanssa on tehty selvitys "Sosiaalisten vaikutusten arviointi voimajohtohankkeissa".