;

Säätökapasiteettimarkkinat, toteutunut tuntihankinta

Fingrid hankkii säätökapasiteettimarkkinoilta säätökapasiteettia (mFRR) varmistamaan, että kulloinkin on käytössä riittävästi taajuuden palautusreserviä tuotannon ja kulutuksen välisen tehotasapainon ylläpitämiseksi sekä muihin siirtoverkon käyttövarmuuden takaamisen edellyttämiin tarpeisiin.

Säätösähkömarkkinaosapuoli sitoutuu jättämään hyväksytyn kapasiteettitarjouksen verran säätötarjouksia säätösähkömarkkinoille. Tästä hyvästä Fingrid maksaa osapuolelle kapasiteettikorvausta. Fingridillä on mahdollisuus hankkia kansallisen tuntimarkkinan lisäksi varavoimakapasiteettia Virosta.

Tämä sivu sisältää säätökapasiteettimarkkinoihin liittyvää markkinatietoa.

Huom! Tiedot ennen 30.11.2022 ovat testidataa.

Lisätietoja aiheesta

Otso-Ville Rinne
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 4142