;

Fingrid Datahub Oy

Fingrid Datahub Oy on Fingrid Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, joka on perustettu hoitamaan datahubiin liittyvää operatiivista toimintaa. Tytäryhtiön keskeisinä tehtävinä on tarjota ja kehittää sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtopalvelua ja siihen liittyviä muita palveluja sähkömarkkinaosapuolille sekä hallinnoida sähkömarkkinoiden tarvitsemaa rekisteröityä tietoa.

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. Fingrid käynnisti datahub -projektin keväällä 2015.

Lisätietoja aiheesta

Asta Sihvonen-Punkka

toimitusjohtaja,
Fingrid Datahub Oy
puh. 030 395 5235
asta.sihvonen-punkka@fingrid.fi

Jukka Ruusunen

toimitusjohtaja, Fingrid Oyj
hallituksen puheenjohtaja, Fingrid Datahub Oy
puh. 030 395 5140

 

Pasi Aho

johtaja, Fingrid Datahub Oy
puh. 030 395 5262
pasi.aho@fingrid.fi

puhelinvaihde: 030 395 5000