;

Fingrid Datahub Oy

Fingrid Datahub Oy on Fingrid Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, joka on perustettu hoitamaan datahubiin liittyvää operatiivista toimintaa. Tytäryhtiön keskeisinä tehtävinä on tarjota ja kehittää sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtopalvelua ja siihen liittyviä muita palveluja sähkömarkkinaosapuolille sekä hallinnoida sähkömarkkinoiden tarvitsemaa rekisteröityä tietoa. 

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 80 sähkönmyyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub, otettiin käyttöön helmikuussa 2022.

 

Lisätietoja aiheesta

Pasi Aho

toimitusjohtaja
Fingrid Datahub Oy
puh. 030 395 5262
etunimi.sukunimi@fingrid.fi