;

Lainsäädäntö

Lait ja asetukset

Suomessa on voimassa laki (1050/2021) ja valtioneuvoston asetus (1081/2021) energian alkuperätakuista. Alkuperätakuulaki todentaa EU:n RED II -direktiiviä, jonka tavoitteena on uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen, ja joka edellyttää kaikilta EU:n jäsenmailta alkuperätakuujärjestelmän toimeenpanoa. Sähkön alkuperätakuu on ainoa menetelmä varmentaa, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä tai ydinvoimalla.

Alkuperätakuun standardiyksikkö on 1 MWh ja niitä tulee voida siirtää EU/ETA-valtioiden välillä.

Energiaviraston määräykset

Energiavirasto on antanut oheisen liitteen mukaisen määräyksen määräajoista, joita on noudatettava kohdistettaessa käytettyjä alkuperätakuita tietylle kalenterivuodelle sekä ilmoitettaessa Energiavirastolle alkuperätakuiden käyttöä koskevia tietoja.

Määräyksen 2 §:n mukaan uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi ilmoitetun sähkön alkuperän varmentamisvelvoite tulee täyttää peruuttamalla edelliselle kalenterivuodelle kohdistettavat alkuperätakuut seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä rekisterinpitäjälle.