;

Lainsäädäntö

Lait ja asetukset

Suomessa on ollut voimassa laki sähkön alkuperän varmentamisesta vuodesta 2004 lähtien (1129/2003), jota muutettiin 1.7.2013 voimaantulleella lain muutoksella (445/2013). Uusi alkuperätakuulaki todentaa EU:n RES-direktiiviä, jonka tavoitteena on uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen, ja joka edellyttää kaikilta EU:n jäsenmailta alkuperätakuujärjestelmän toimeenpanoa. Sähkön alkuperätakuu on ainoa menetelmä varmentaa, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä.

Alkuperätakuun standardiyksikkö on 1 MWh ja niitä tulee voida siirtää EU/ETA-valtioiden välillä.

Energiaviraston määräykset

Energiavirasto on antanut oheisen liitteen mukaisen määräyksen määräajoista, joita on noudatettava kohdistettaessa käytettyjä alkuperätakuita tietylle kalenterivuodelle sekä ilmoitettaessa Energiavirastolle alkuperätakuiden käyttöä koskevia tietoja.

Määräyksen 2 §:n mukaan uusiutuvista energialähteistä tuotetuksi ilmoitetun sähkön alkuperän varmentamisvelvoite tulee täyttää peruuttamalla edelliselle kalenterivuodelle kohdistettavat alkuperätakuut seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä rekisterinpitäjälle.