;

V U O S I K E R T O M U S  2 0 2 3

Suomi aloittamassa uutta sähköistämisloikkaa

Sähkön toimitusvarmuus, huoltovarmuus ja sähkömarkkinoiden toiminta nousivat teemoiksi vuoden aikana. Kantaverkon siirtovarmuus pysyi erinomaisella tasolla ja sähkön saatavuuden osalta vuosi sujui hyvin. Kantaverkon kehittäminen eteni suunnitellusti yli sadan erikokoisen investointihankkeen voimin. Sähkömarkkinoilla palattiin poikkeuksellisen vuoden jälkeen uuteen normaaliin tilaan.

Fingrid lukuina 2023

Voimajohtoja
kilometriä
Sähköasemia
Sähkön siirtovarmuus
%
Sähköä siirrettiin kantaverkossa
TWh
Kantaverkossa siirrettiin
%
Suomen sähkönsiirrosta
Investoinnit kantaverkkoon
M€
Henkilöstön suositteluindeksi
eNPS
Asiakkaiden suositteluindeksi
NPS

Kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Fingrid kehittää ja käyttää kantaverkkoa asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Uusiutuvaa energiaa liitettiin kantaverkkoon vuoden aikana 1 920 MW. Kantaverkon kehittämissuunnitelma päivitettiin toimintavuoden aikana. Suunnitelma sisältää 6 100 kilometriä uutta voimajohtoa ja 128 sähköasemahanketta. Suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että kantaverkkoa kehitetään vastuullisesti. 

Yritysvastuu ja kestävä kehitys lukuina 2023

Fingrid tekee työtä paremman tulevaisuuden puolesta. Meillä on merkittävä myönteinen vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, kun rakennamme sähköverkkoa, joka mahdollistaa Suomen päästöjen vähentämisen sähköistämällä.

Uusiutuvaa energiaa kantaverkkoon
1920
megawattia
Yhteisöverojen maksajana Suomen
22.
suurin
Työtapaturmataajuus
7,2
/miljoona työtuntia
Kierrätysaste työmailla
78%

Työ suomalaisten hyväksi jatkuu

Asta Sihvonen-Punkka jatkaa joulukuussa 2023 eläkkeelle jääneen Jukka Ruususen työtä Fingridin johdossa.
"Haluamme olla edelleenkin asiakkaita parhaiten palveleva kantaverkkoyhtiö, joka samalla edistää koko Suomen kilpailukykyä. Siirtymä kohti puhdasta energiantuotantoa luo mahdollisuuksia lisätä investointeja Suomeen ja sitä kautta parantaa työllisyyttä ja turvata ihmisten hyvinvointia."

Työ suomalaisten hyväksi jatkuu
Rajasiirtoyhteyshankkeille tunnustus EU:sta
Rajasiirtoyhteyshankkeille tunnustus EU:sta
Fingridin rajasiirtoyhteyshankkeet nimettiin EU:n yhteisen edun mukaisiksi hankkeiksi. Projects of Common Interest -statuksen myötä hankkeiden edistäminen helpottuu.
Sähkömarkkinoilla vartin taseselvitysjaksoon
Sähkömarkkinoilla vartin taseselvitysjaksoon
Suomessa siirryttiin toukokuussa 15 minuutin taseselvitysjaksoon. Varttitaseen käyttöönotto oli ensimmäinen askel kohti 15 minuutin kaupankäyntiä.
Suomen innostavin tyopaikka 2023
Suomen innostavin tyopaikka 2023
Fingrid voitti Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen keskisuurten yritysten sarjassa keväällä 2023.
Sähkön hinta herätti keskustelua
Sähkön hinta herätti keskustelua
Sähkön hinta puhututti vuoden aikana. Sähkön hinta määräytyy sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Fingrid ei määrittele sähkön hintaa.