;

Yllikkälä - Huutokoski -voimajohto

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohdot
Sijainti: Lappeenrannan, Lemin, Taipalsaaren, Savitaipaleen, Suomenniemen, Ristiinan, Mikkelin, Juvan, Pieksämäen ja Joroisten kuntien alueet

Fingridin rakennutti Yllikkälän ja Huutokosken muuntoasemien välille uuden 400 kV -voimajohdon. Valmistunut voimajohto muodostaa toisen yhteyden Yllikkälän ja Huutokosken sähköasemien välille ja lisää kantaverkon siirtokapasiteettia. Uudistusten avulla sähkönsiirron käyttövarmuus säilyttää korkean tason.

Sähkösiirtotarpeiden kasvaessa valmistunut hankekokonaisuus vahvistaa kantaverkon siirtokykyä ja mahdollistaa sähkömarkkinatilanteen mukaisen sähköntuotannon tai ja rajan yli tapahtuvan sähkönsiirron.

Uusi voimajohto rakennettiin nykyisten voimajohtojen yhteyteen, joko niiden rinnalle, tai osalla reittiä olemassa olleen voimajohdon paikalle.

Voimajohdon kokonaispituus on 153 km ja hanke koostui kahdesta eri osasta:

Yllikkälä - Visulahti
Johto-osan rakennustyöt ovat valmistuneet ja johto otetiin käyttöön toukokuussa 2013.
Rakentamisesta vastasi ranskalainen ETDE yhdessä puolalaisen SELPOL:n kanssa.

Visulahti - Huutokoski
Johto-osan rakennustyöt ovat valmistuneet ja johto on otettu käyttöön marraskuussa 2012. Rakentamisen toteutuksesta pääurakoitsijana vastasi Eltel Networks Oy.

Lunastusmenettely
Lunastusmenettely on päättynyt ja korvaukset maksettu osuudella Lappeenrannasta Riistiinan rajalle sekä Juvan ja Pieksämäen osalta.

Lunastustoimitusten loppukokoukset pidetään ja korvauspäätökset luetaan Joroisten, Mikkelin ja Ristiinan osalta keväällä tai alkukesästä 2015.

Tarkemmasta aikataulusta voi tiedustella lunastustoimikunnan puheenjohtajalta Pentti Lampiselta 0400 553 599 Maanmittauslaitos, Mikkelin palvelupiste.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Antti Linna
projektipäällikkö
puh. 030 395 5168

 

Pääurakoitsija
Yllikkälä - Visulahti
ETDE ja SELPOL

Jyrki Salmi
yhteydenotot mahdollisista rakennusaikaisista vahingoista
puh. 040 560 9530

 

Visulahti - Huutokoski
Eltel Netwoks Oy

Teemu Palosaari
projektipäällikkö
yhteydenotot mahdollisista rakennusaikaisista vahingoista
puh. 040 311 3165