;

Lavianvuoren 110 kV voimajohdon ympäristöselvitys

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Pituus: 6,7 km

Sähkönkulutuksen pitkään jatkuneen kasvun myötä on Tampereen seudun muuntokapasiteettia ryhdytty lisäämään 2015 valmistuvalla uudella 400 kV Lavianvuoren sähköasemalla. Samaan aikaan on tarkoitus toteuttaa etelästä suuntautuva vahva 2x110 kilovoltin yhteys nykyisen Tikinmaan 110 kilovoltin sähköaseman ja uuden Lavianvuoren 400 kilovoltin sähköaseman välille.

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi Fingrid Oyj suunnittelee uuden 110 kilovoltin voimajohdon rakentamista noin 6,7 kilometrin matkalla Lavianvuoren sähköasemalta Tikinmaa - Multisilta 110 kV voimajohdolle. Pääosin uuteen maastokäytävään rakennettava voimajohto sijoittuu Lempäälän kunnan (3,6 km), Valkeakosken kaupungin (3 km) ja Kangasalan kunnan (0,1 km) alueille.

Hankkeen tarve liittyy rakenteilla olevaan Lavianvuoren sähköasemaan, joka tulee olemaan jatkossa Valkeakosken seudun sähkönsiirtoverkon kulmakivi. Aikaisemmin Valkeakosken sähkönsiirtoverkon keskiössä on ollut vuonna 1975 käyttöönotettu Tikinmaan sähköasema, joka on nyt teknisen käyttöikänsä lopussa. Ikääntynyt asema poistuu käytöstä ja toiminta keskitetään uudelle Lavianvuoren sähköasemalle. Osana tätä muutosta ympäristöselvityksessä tarkasteltava Tampereen suunnasta tuleva voimajohto käännetään Lavianvuoren asemalle.

Lavianvuoren sähköaseman läheisyydessä uusi voimajohto sijoittuu noin kilometrin matkalla nykyisten ja tulevien voimajohtojen rinnalle, jolloin johtoalue levenee 72 metristä 110 metriin. Uuteen maastokäytävään sijoittuvan johtoalueen leveys on noin 2,8 kilometrin matkalla 52 metriä ja 3,3 kilometrin matkalla 46 metriä. Hankkeen suunnittelun pohjaksi on laadittu sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys vuonna 2013.

Lunastuslupahakemus on tarkoitus jättää Valtioneuvostolle alkuvuodesta 2015. Hankkeen toteutuksen arvioidaan sijoittuvan vuoteen 2016.

Lisätietoja

​Rakennuttaja Fingrid Oyj
Erikoisasiantuntija 
(voimajohdon reittisuunnittelu)

Pasi Saari

tekninen asiantuntija 
puh. 030 395 5178

 

Asiantuntija 
(ympäristöasiat)

Maija Nurmi

Erikoisasiantuntija, Ympäristö
Puh. 030 395 5251

 

Projektipäällikkö
(rakentaminen)

Mikko Ahonen

puh. 0408256139