;

Raasakan sähköaseman uusiminen

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Sijainti: Ii

Oulun pohjoispuolella sijaitseva Raasakan sähköasema on otettu käyttöön vuonna 1970. Sen alkuperäinen tehtävä on ollut liittää verkkoon Pohjolan Voiman vesivoimalaitoksen tuottama sähkö ja mahdollistaa sähkönsiirto Kemin ja Oulun välillä.

Fingrid uusii aseman vuosien 2018 - 2019 aikana, sillä aseman laitteet ja rakenteet ovat ikääntyneet ja siirtokyvyltään alimittaiset. Raasakan uusi sähköasema parantaa entisestään uusiutuvan energiatuotannon ja alueellisen sähkönsiirron käyttövarmuutta.

Raasakan sähköasema palvelee muun muassa Perämerenkaarelle rakennettujen tuulivoimaloiden tuottaman sähkön siirtämisessä eteenpäin. Aseman ympäristössä on tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia: Isohaaran ja Raasakan välisen voimajohdon johtimet on vaihdettu järeämpiin ja johdon varrelle liittyi muutamassa vuodessa noin 190 MW tuulivoimaa.

Asema rakennetaan uudelleen nykyiselle paikalleen. Hanke kattaa vanhan kytkinlaitoksen purkamisen ja uuden kolmen katkaisijakentän 110 kV kytkinlaitoksen rakentamisen duplex- eli kaksoiskatkaisijajärjestelmänä. Ratkaisu on luotettava ja kustannustehokas. Rakentamistöiden ajaksi Raasakassa tehdään tilapäiset kytkentäjärjestelyt, jotka mahdollistavat PVO-Vesivoima Oy:n Raasakan voimalaitoksen sähköntuotannon kantaverkkoon.

Rakennustyöt ovat alkaneet keväällä 2018 ja uusi asema on kokonaisuudessaan valmis syksyllä 2019. Rakennustyöt lisäävät raskaiden ajoneuvojen liikennettä etenkin Ii:n Virkkulantiellä.

Sähköaseman uusimiskustannukset ovat noin 3 miljoonaa euroa. Urakoitsijana hankkeessa toimii Empower PN Oy.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Janne Eskelinen
projektipäällikkö
puh. 030 395 5194


paikallisvalvonnasta vastaa:

Pasi Mantila
käyttöasiantuntija
puh. 030 395 5717

 

Pääurakoitsija Empower PN Oy

Ville Peijariniemi
projektipäällikkö
puh. 040 640 7080

Jorma Kormano
työmaapäällikkö
puh. 044 425 2465