;

Kalajoki - Siikajoki -voimajohto

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohto
Pituus: 61 km

Kalajoen ja Siikajoen välille sijoittuva hanke sisältyy Länsi-Suomen kantaverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaan, jossa teknisesti ikääntynyttä voimansiirtoverkkoa vahvistetaan ja uudistetaan korvaamalla 220 kV jännitteinen verkko 400 kV verkolla. Uusi voimajohto varmistaa yleistä sähkön saatavuutta länsirannikon alueella ja parantaa koko kantaverkon käyttövarmuutta.

Johto rakennettiin nykyiseltä Kalajoen sähköasemalta uudelle Siikajoen asemalle. Voimajohto rakennettiin puretun 110 kV johdon paikalle olemassa olevan 110 kV (aiemmin 220 kV) rinnalle. Rakennustyöt ovat valmistuneet ja johto otettiin käyttöön lokakuussa 2016.

Lunastusmenettely

Uudesta johtorakenteesta aiheutuneet menetykset sekä maankäytölliset haitat ja vahingot käsitellään vuoden 2017 keväällä lunastustoimituksissa, joista vastaa Maanmittauslaitos. Lunastustoimituksiin liittyvät kutsukirjeet postitetaan erikseen kunkin tilan omistajalle.

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Ritva Laine
vanhempi projektipäällikkö
puh. 030 395 5134

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220

 

Maanmittauslaitos
Kalajoki

Esko Kallio
toimitusinsinööri, lunastustoimitus
puh. 040 730 4169