;

Ympäristöselvitys Oulujoen 110 kV voimajohdon johtojärjestelyt (Muhos)

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohto
Sijainti: Muhos
Pituus: 6 km

Ouluun ja Raaheen suuntautuvien 110 kilovoltin voimajohtojen vieminen Pyhänselän sähköasemalle on osa Oulujoen alueen sähkönsiirtoverkon uudistamista. Fingrid tulee keskittämään merkittävän osan alueen sekä 400 että 110 kilovoltin voimajohdoista Pyhänselän sähköasemalle ja samassa yhteydessä jakeluverkkoyhtiö Caruna uusii omaa jakeluverkkoaan.


Pohjakartat Maanmittauslaitokselta. Ympäristöselvitystä koskeva voimajohto on esitetty sinisellä korostuksella alemmassa kuvassa. 

oulunjoki.jpg

oulunjoki2.jpg

Kosketusnäytöllä voit zoomata kuvaan.


Fingridin nykyinen sisäkytkinlaitos sijaitsee Pyhäkosken vesivoimalaitoksen sisätiloissa. Pyhäkosken avokytkinlaitos otettiin käyttöön 40-luvun lopussa ja sen tekninen käyttöikä on lopussa. Ikääntynyt asema tullaan purkamaan ja Fingridin toiminnot keskittämään lähellä sijaitsevalle Pyhänselän sähköasemalle. Samassa yhteydessä vanha sisäkytkinlaitostekniikka korvautuu uudella luotettavammalla ja käyttöturvallisemmalla kytkinlaitostekniikalla.

Osana tätä kehittämistä Oulun ja Raahen suuntaiset 110 kilovoltin voimajohdot jatketaan laajennetulle Fingridin Pyhänselän sähköasemalle. Voimajohtojärjestelyt tuovat Oulun ja Raahen seudulle lisää sähkönsiirron käyttö- ja huoltovarmuutta. Uusien järjestelyjen avulla pyritään vähentämään vikatilanteita joista voisi aiheutua vakavia tai laajamittaisia häiriöitä.

Ympäristöselvitys tehdään vuonna 2019. Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2020–2021. Voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosille 2022–2023.

 

Lisätietoja

Tiina Seppänen
vanhempi asiantuntija
puh. 040 533 2095

Pasi Saari

tekninen asiantuntija 
puh. 030 395 5178