;

Varavoimalaitokset

Fingrid täyttää nopean häiriöreservin velvoitteensa omistamillaan varavoimalaitoksilla sekä pitkäaikaisilla käyttöoikeussopimuksilla hankituilla varavoimalaitoksilla.

Fingridin omistamia ja käyttöoikeussopimuslaitoksia ei käytetä kaupalliseen sähköntuotantoon. Käyttöoikeussopimukset pyritään tekemään vähintään kymmeneksi vuodeksi.

Päivitetty 3.12.2018

Lisätietoja aiheesta

Thomas Westerlund

asiantuntija
puh. 030 395 4194