Varavoimalaitokset

Fingrid käyttää omistamiaan ja  pitkäaikaisilla käyttöoikeussopimuksilla hankittuja varavoimalaitoksia säätökapasiteettimarkkinoiden ohella varmistamaan, että manuaalista taajuudenpalautusreserviä on riittävästi.

Fingridin omistamia ja käyttöoikeussopimuslaitoksia ei käytetä kaupalliseen sähköntuotantoon. Käyttöoikeussopimukset on pyritty tekemään vähintään kymmeneksi vuodeksi. Fingrid ei tee uusia käyttöoikeussopimuksia eikä nykyisiä sopimuksia jatketa sopimuskauden päätyttyä, vaan ne korvataan markkinaehtoisella hankinnalla säätökapasiteettimarkkinoilta. Säätökapasiteettimarkkinoiden lisäksi Fingridillä on mahdollisuus hankkia säätökapasiteettia kilpailuttamalla pidempiä sopimuskausia. Tällä hetkellä Fingridillä ei ole pidempiaikaisia säätökapasiteettisopimuksia ja mahdollisista tarjouskilpailuista tiedotetaan erikseen.


Varavoimalaitokset 1.5.2022.jpg

Päivitetty 10.5.2022

Lisätietoja aiheesta

Thomas Westerlund

erikoisasiantuntija
puh. 030 395 4194