;

Imatran sähköaseman uusiminen

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot

Imatran vanhan 110 kV avokytkinlaitoksen korvaava GIS-laitos on valmistunut.

Imatran vanha 110 kV kytkinlaitos sijaitsi alkuperäisellä 1920-luvulla rakennetulla paikallaan, Fortumin vesivoimalan tontilla.

2017 Fingrid käynnisti kaavamuutosprosessin tarkoituksena hankkia voimalan vierestä oma tontti uudelle asemalla. Samassa yhteydessä käytiin vuoropuhelua Imatran rakennusvalvonnan ja kaavoituksen sekä Ely-keskuksen ja museoviranomaisen kanssa millä edellytyksillä suojeltuun kansallismaisema ympäristöön voidaan sijoittaa uusi asema sekä voimajohtorakenteita.

Kaavamuutos eteni rakentamisen mahdollistavaa vaiheeseen alkuvuodesta 2019 ja työmaa käynnistyi rakennusteknisillä töillä toukokuussa 2019. Laiteasennukset alkoivat asemalla tammikuussa 2020 ja asema otettiin vaiheittain käyttöön heinä-elokuussa 2020.

Asemalle tulevia voimajohtoliityntöjä varten rakennettiin uusia pylväitä sekä portaaleita, jotka toteutettiin maisemoituina ratkaisuina.

Asemaan on liitetty Suomen suurin vesivoimalaitos neljällä 110 kV yhteydellä sekä Ovakon terästehdas yhdellä yhteydellä. Fingridin omia yhteyksiä asemalla on viisi. Uusitulla asemalla on tarkoitus pitää Imatran asiakkaat liitettynä kantaverkkoon seuraavat 50 vuotta sekä mahdollistaa hyvä käyttövarmuus alueelle jatkossakin

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Jarmo Henttinen
projektipäällikkö
puh. 030 395 4280

Pääurakoitsija Rakennusliike Evälahti Oy

Kari Valtonen
puh. 0400 654 697

Sähköasemalaitetoimittaja Hitachi ABB Power Grids

Eetu Sällinen

puh. 050 334 8181