;

Kuinka pääsen sähkömarkkinoille?

Sähköstä käydään kauppaa erilaisilla markkinapaikoilla. Sähkömarkkinoilla toteutetaan sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainottaminen ja varmistetaan yhteiskunnan sähkönsaanti. Sähkömarkkinoille osallistuminen edellyttää sähköverkkoon liittymistä ja käyttöönoton jälkeen mm. omaa tasevastaavaa sekä Suomessa toimivaa 24/7 toimintakykyistä valvomoa. Suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa ja varmistaa, mitä vaatimuksia sähköverkkoon liityttäessä tulee ottaa huomioon.

Jo tässä vaiheessa on hyvä varmistaa kohteen soveltuvuus sähköjärjestelmän reserviksi, jotta osallistuminen reservimarkkinoille sujuu helposti. Osallistumalla reservimarkkinoille tukee samalla koko sähköjärjestelmän käyttövarmuutta ja mahdollistaa energiamurroksen. Lue lisää > 

Sähköverkkoon liittyminen

Sähköverkkoon liittyminen vaatii tiivistä yhteistyötä asiakkaan ja verkkoyhtiön välillä.

Verkkoon liittyminen edellyttää verkkoyhtiöltä usein investointeja ja kapasiteetin varmistaminen voi kestää jopa vuosia. Parhaimmillaan liitynnän voi kuitenkin saada nopeasti, jos asiakas suunnittelee hankettaan alueelle, jossa verkon liittymiskapasiteetti on riittävä. Kantaverkon liittymiskapasiteettia voi tarkastella Fingridin Verkkokiikari -palvelussa. Tarkastele Verkkokiikarista liittymismahdollisuuksia ja tee Fingridin karttapalvelussa liityntäkysely.

Fingridin yhteyshenkilöt ja lisätietoja liityntäratkaisun suunnittelusta, sopimisesta ja toteuttamisesta löydät täältä > 

Voimalaitoksen ohjaaminen   

Verkkoon liittyneen voimalaitoksen ohjaaminen ja valvomoiden toiminta poikkeaa Suomessa esimerkiksi Keski-Euroopasta. Suomessa jokaisella suurjännitteisten laitteiden ja suurjännitteiseen verkkoon liittyvällä laitoksella tulee olla valvomo, joka pystyy operoimaan sähkölaitteiden ja laitosten käyttöä 24/7. Voimalaitoksia ja tuulipuistoja ohjaavilta valvomoilta edellytetään eurooppalaisen verkkosäännön mukaista 24 tunnin toimintakykyä sähköjärjestelmän häiriötilanteissa.

Sähkötaseen ylläpitäminen 

Jokainen sähkömarkkinoilla toimiva huolehtii jatkuvasti sähkötaseestaan eli ylläpitää sähkön tuotannon ja kulutuksen sekä energiakauppojen välistä tasapainoa. Käytännössä sähkön tuottaja tuottaa myymänsä sähkön ja sähkön kuluttaja käyttää ostamansa sähkön. Koska nämä eivät juuri koskaan ole yhtä suuria, asiakas tarvitsee ns. avoimen toimittajan tasapainottamaan sähkötaseensa. 

Lue lisää > 

Liittyminen datahubiin

Tässä vaiheessa kannattaa tarkistaa, tuleeko toimijan liittyä datahubiin. Tee testi > 

Lue myös: Miten toimin markkinoilla?