;

Siikajoki - Raahe C 110 kV -voimajohdon ympäristöselvitys

Fingrid Oyj suunnittelee uuden voimajohdon rakentamista Siikajoen ja Raahen välillä. Hankkeesta on laadittu sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys

Nykyiset 2x110 kilovoltin voimajohdot Siikajoelta Raaheen riittävät siirtämään Raahen kaupungin ja tehtaiden tarvitseman sähkön, mutta jos sähkönkulutus kasvaa merkittävästi, verkkoa Siikajoen ja Raahen välillä on vahvistettava. Sähkön kulutuksen kasvaessa verkko ei enää kestä häiriöiden tai huoltotöiden aiheuttamia johtokeskeytyksiä. Uusi voimajohto lisää siirtokykyä ja parantaa verkon käyttövarmuutta.

Voimajohdon pituus noin 31 kilometriä. Se sijoittuu Siikajoen kunnan ja Raahen kaupungin alueille.

Uusi voimajohto sijoitetaan pääosin nykyisten voimajohtojen rinnalle ja johtoalue tulee levenemään noin 20 metriä. 

Hankkeen ympäristöselvitykseen voi tutustua sivun oikeassa reunassa kohdassa Liitteet.

Hankkeen toteutuksen arvioidaan ajoittuvan vuoteen 2017-2018.

Lisätietoja aiheesta

Maija Nurmi

Erikoisasiantuntija, Ympäristö
Puh. 030 395 5251