Kunnossapito

Kantaverkon kunnossapidon tavoitteena on verkon käyttövarmuus, turvallisuus ja kustannustehokkuus. Kunnossapidon tehokkuutta on mitattu säännöllisesti kansainvälisten vertailututkimusten kautta.

Kantaverkon kunnossapito on hajautettu aluetoiminnan neljälle maantieteelliselle alueelle:

  • Pohjois-Suomi - toimipaikka Oulu
  • Länsi-Suomi - toimipaikka Petäjävesi
  • Itä-Suomi - toimipaikka Varkaus
  • Etelä-Suomi - toimipaikka Hämeenlinna

 

Aluetoiminnan yksiköt koordinoivat omalla alueellaan kunnossapitotoimintaa ja ohjaavat ja valvovat voimajohtojen ja sähköasemien kunnossapidon toteutusta. Tarkastukset ja kunnossapitotyöt hankitaan markkinaehdoilla palveluja tarjoavilta yrityksiltä. Työt ja palvelut määritellään Fingridin toimesta ja ne kilpailutetaan laatuvaatimukset huomioon ottaen.

Lisätietoja alueittain voi kysyä Fingrid Oyj:n toimipisteistä.

Vuodenajat voimajohdoilla
Sulje