;

Kunnossapito

Kantaverkon kunnossapidon tavoitteena on verkon käyttövarmuus, turvallisuus ja kustannustehokkuus. Kunnossapidon tehokkuutta on mitattu säännöllisesti kansainvälisten vertailututkimusten kautta.

Fingrid on toistuvasti ollut yksi parhaimmista kantaverkkoyhtiöistä kansainvälisissä vertailuissa, joissa mittareina käytetään sähkönsiirron käyttövarmuutta ja kustannustehokkuutta.

Fingridille myönnetty kansainvälinen sertifikaatti (PAS 55 spesifikaatio) hyvästä omaisuuden hallinnasta osoittaa, että Fingridissä on selkeä ja järjestelmällinen tapa johtaa ja hallita omaisuutta koko elinkaaren osalta.

Kantaverkon kunnossapito on hajautettu aluetoiminnan neljälle maantieteelliselle alueelle:

  • Pohjois-Suomi - toimipaikka Oulu
  • Länsi-Suomi - toimipaikka Jyväskylä
  • Itä-Suomi - toimipaikka Varkaus
  • Etelä-Suomi - toimipaikka Hämeenlinna

 

Aluetoiminnan yksiköt koordinoivat omalla alueellaan kunnossapitotoimintaa ja ohjaavat ja valvovat voimajohtojen ja sähköasemien kunnossapidon toteutusta. Tarkastukset ja kunnossapitotyöt hankitaan markkinaehdoilla palveluja tarjoavilta yrityksiltä. Työt ja palvelut määritellään Fingridin toimesta ja ne kilpailutetaan laatuvaatimukset huomioon ottaen.

Lisätietoja alueittain voi kysyä Fingrid Oyj:n toimipisteistä.

Vuodenajat voimajohdoilla
Sulje