;

Hirvisuo - Kalajoki -voimajohto

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohto
Pituus: 79 km

Kokkolan Hirvisuon ja Kalajoen välille sijoittuva hanke sisältyy Länsi-Suomen kantaverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaan, jossa teknisesti ikääntynyttä voimansiirtoverkkoa vahvistetaan ja uudistetaan korvaamalla 220 kV jännitteinen verkko 400 kV verkolla. Uusi voimajohto varmistaa yleistä sähkön saatavuutta länsirannikon alueella ja parantaa koko kantaverkon käyttövarmuutta.

Voimajohtohanke sisälsi noin 79 kilometriä 400 kV voimajohtoa Hirvisuon ja Kalajoen välille.
Tästä noin 31 kilometriä tehtiin 400/110 rakenteella (väli Hirvisuo–Houraatinkangas). Tällä osuudella uusi voimajohto rakennettiin puretun 220 kV voimajohdon paikalle.

Houraatinkankaan ja Kalajoen välillä johto rakennettiin puretun 110 kV johdon paikalle ja 220 kV johto muutettiin 110 kV:n käyttöön. Lisäksi urakkasopimukseen kuuluivat mittavat johtojärjestelyt uudelle, Kokkolassa sijaitsevalle Hirvisuon sähköasemalle.

Rakennustyöt ovat valmistuneet ja johto otettiin käyttöön lokakuussa 2016.

Lunastusmenettely

Lunastustoimitus on valmistunut.

 

Lisätietoja

​Rakennuttaja Fingrid Oyj

Ritva Laine
vanhempi projektipäällikkö
puh. 030 395 5134

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220

 

Maanmittauslaitos

Hirvisuo (Kokkola)

Tuula Rupponen
toimitusinsinööri, lunastustoimitus
puh. 040 524 5195


Kalajoki