;
13.10.2023 10.37
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Aurora Linen toisen vaiheen rakentaminen alkaa Suomessa

null

Suomen ja Ruotsin välistä pohjoista rajasiirtoyhteyttä vahvistavan Aurora Line -siirtoyhteyden rakentaminen etenee. Valtioneuvosto myönsi 12. lokakuuta lunastusluvan toisen vaiheen osuuden rakentamiselle. Aurora Line lisää sähkön siirtokapasiteettia maiden välillä ja parantaa sähkön toimitusvarmuutta Suomessa sekä laajemmin Itämeren alueella.

400 kilovoltin Aurora Line on vuosikymmenen tärkein investointi Suomen kantaverkkoon, joka vahvistaa Suomen ja Ruotsin välistä sähkön siirtokapasiteettia, millä on sähkön hintaa laskeva vaikutus Suomessa. Siirtokapasiteetti Suomesta Ruotsiin kasvaa 900 megawattia ja Ruotsista Suomeen 800 megawattia.

Aurora Line kulkee valmistuessaan Muhoksen Pyhänselän sähköasemalta Ruotsin Messaureen. 380 kilometriä pitkä voimajohto rakennetaan vaiheittain, ja ensimmäisen vaiheen rakentaminen aloitettiin syksyllä 2022 Suomessa. Yhteyden on määrä valmistua kokonaisuudessaan vuoden 2025 aikana.  

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan voimajohto Muhokselta Tornioon

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan 153 kilometriä pitkä voimajohto Muhoksen Pyhänselän sähköasemalta Tornioon Viitajärven sähköasemalle. Lisäksi rakennetaan uusi Viitajärven sähköasema Tornioon sekä Isomaan sarjakompensointiasema Ouluun.  

Toisen vaiheen rakentamistyöt alkavat Suomessa ja Ruotsissa syksyn aikana

Nyt syksyllä alkavassa toisessa vaiheessa rakennetaan voimajohto-osuus Viitajärveltä Ruotsin Messauren sähköasemalle.

Valtioneuvosto myönsi 12. lokakuuta lunastusluvan Suomen puolelle rakennettavalle 47 kilometriä pitkälle voimajohto-osuudelle. Yhteys kulkee Viitajärveltä Ylitornioon Vuennonkoskelle, jossa se ylittää rajan. Rakentamistyöt alkavat tällä osuudella marraskuun alussa.

Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska Kraftnät sai perjantaina 6. lokakuuta Ruotsin hallitukselta rakentamisluvan, ja Aurora Linen rakentaminen alkaa Ruotsin puolella lokakuun aikana.

Ruotsin puoleiset rakentamistyöt käsittävät 180 kilometriä voimajohtoa Vuennonkoskelta Messaureen sekä Messauren sähköaseman ja Isovaaran sarjakondensaattoriaseman laajennuksen.

Aurora Line parantaa toimitusvarmuutta ja laskee sähkön hintaa

Aurora Line vahvistaa Suomen ja Pohjois-Ruotsin välisiä sähköyhteyksiä. Yhteys parantaa sähkön toimitusvarmuutta, sähköjärjestelmän häiriösietoisuutta sekä laskee sähkön hintaa.

Aurora Line mahdollistaa uusiutuvan sähköntuotannon lisäämisen Suomen ja Ruotsin lisäksi myös laajemmin Itämeren alueella sekä edistää Suomen ja Ruotsin pohjoisosiin suunnitteilla olevien vihreän teollisuuden investointien toteutumista.

Euroopan unioni on todennut Aurora Linen EU:n yhteisen edun hankkeeksi, joka hyödyttää useita EU-maita Itämeren alueella. EU myönsi tammikuussa 2022 Aurora Linelle 127 miljoonan euron CEF-tuen Verkkojen Eurooppa -rahoitusohjelmasta. Hankkeen kustannukset katetaan CEF-tuella ja pullonkaulatuotoilla.

Fingrid suunnittelee myös jo seuraavan, Aurora Line 2 -voimajohdon, rakentamista yhdessä Svenska kraftnätin kanssa. Hankkeen alustavat selvitykset ovat käynnissä.

Lisätiedot:

Timo Kiiveri, johtaja, Fingrid Oyj, puh. 040 543 3039