;

Simojoki

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tila: Rakentaminen
Sijainti: Lappi
Pituus: noin 4,5 km

Fingrid Oyj suunnittelee sähköaseman ja noin 4,5 km pituisen 2x110 kV-rakenteisen voimajohdon rakentamista Simon kuntaan. Voimajohtohankkeen vaikutuksista on laadittu ympäristöselvitys, jonka raportti löytyy vaihekohtaisista tiedoista. 

Meri-Lapin alueella on suunnitteilla merkittäviä tuulivoimahankkeita, joiden liittäminen kantaverkkoon edellyttää kantaverkon kehittämistä alueella. Tuulivoiman liittäminen edellyttää uuden Simojoen sähköaseman ja tarpeellisten liityntäjohtojen rakentamista. Tulevaisuudessa varaudutaan myös uuden sähköaseman liittämiseen 400 kV runkoverkkoon yhä uusien tuulivoimahankkeiden liittämiseksi.

Uusi sähköasema toteutetaan 110 kV kytkinlaitoksena ja hankkeessa varaudutaan myöhemmin rakennettaviin 400/110 kV muuntoon ja 400 kV kytkinlaitokseen. Sähköasema liitetään kantaverkkoon uudella yhteispylväsrakenteisella 110 kV johtoyhteydellä, joka kulkee nykyiseltä Fingridin Isohaara – Isokangas johdolta uudelle sähköasemalle. Samassa yhteydessä tarvittavat tuulivoimapuistojen liityntäjohdot liitetään asemalle.

Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole mahdollista, koska sähkönsiirtoa ei voida tulevaisuudessa hoitaa nykyisellä kantaverkolla ja ilman haitallisia siirtokapasiteettirajoituksia tai vaarantamatta käyttövarmuutta.

 

 

 

Vaihekohtaiset tiedot

Yleissuunnittelu

Hankkeelle on myönnetty tutkimuslupa joulukuussa 2019 ja yleissuunnittelukonsulttina toimii Empower PN Oy. Yleissuunnittelu on alkanut vuoden 2020 alusta ja päättyy kesäkuun loppuun mennessä. Yleissuunnittelun aikana suunnitellaan voimajohto sekä viimeistellään voimajohtoreitin valinta. Yleissuunnittelu alkaa maastotutkimuksilla, joiden perusteella suunnitellaan lopullinen johtoreitti ja pylväspaikkojen sijainnit.

Yhteystiedot

Jenni-Julia Saikkonen

asiantuntija, maankäyttö- ja ympäristö
puh. 030 395 5209

Tommi Raussi

projektipäällikkö
puh. 030 395 5173

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220

Pääurakoitsija Empower PN Oy

Empower PN Oy
Janne Ruohola
projektipäällikkö
puh. 044 425 2144