;

RESERVITOIMITTAJALLE 

Sähköä pitää tuottaa joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan. Sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainosta kertoo sähköverkon taajuus, joka on tasapainotilassa 50,0 Hz. Sähkömarkkinaosapuolet suunnittelevat etukäteen kulutuksensa ja tuotantonsa tasapainoon, mutta käyttötunnin aikaisten poikkeamien tasapainotukseen tarvitaan reservejä, joita Fingrid hankkii ylläpitämiltään markkinoilta.

Sähköjärjestelmän reserveillä tarkoitetaan voimalaitoksia, kulutuskohteita ja energiavarastoja, jotka muuttavat tehoaan tarpeen mukaan. 

 

Kuinka osallistua reservimarkkinoille?
Kuinka osallistua reservimarkkinoille?
Ohjeita uudelle toimittajalle sekä reservikohteelle reservimarkkinatoiminnan aloittamiseen.
Reservituotteet ja reservien markkinapaikat
Reservituotteet ja reservien markkinapaikat
Katso tarkemmat kuvaukset reservituotteista ja reservimarkkinoiden toiminnasta.
Avointa dataa reservimarkkinoista
Avointa dataa reservimarkkinoista
Fingridin avoin data -palvelusta löydät tietoa reservien hankintamääristä ja -hinnoista sekä aktivoituneen reservin määrästä.