;

Esittely

Fingrid Oyj on suomalaisten kantaverkkoyhtiö: omistajina ovat Suomen valtio ja suomalaiset eläkeyhtiöt. Tehtävämme on turvata yhteiskunnassamme varma sähkö kaikissa tilanteissa sekä edistää puhdasta, markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Varma sähkö turvataan siirtämällä sähköä kantaverkossa, sähköjärjestelmän ”moottoriteillä” eli korkeajännitteisessä verkossa tuotantolaitoksilta teollisuudelle ja sähköyhtiöille. Maanlaajuinen kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuren sähköntuottajat, sähköä paljon kuluttavat tehtaat sekä sähkön jakeluverkot.

Fingrid huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä. Sähkön tuotannon ja kulutuksen on oltava jatkuvasti tasapainossa. Yhtiömme lakisääteinen tehtävä on pitää tästä huoli 24/7. Emme itse tuota sähköä, mutta häiriötilanteissa saatamme hetkellisesti tuottaa sähköä varavoimalaitoksilla.

Sähköjärjestelmämme on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää. Sähköä virtaa jatkuvasti maasta toiseen, ja olemmekin kytkeytyneet Keski-Euroopan sähköjärjestelmään sähkönsiirtoyhteyksin. Suomesta on siirtoyhteydet myös Viroon. Rajasiirtoyhteyksillä voimme varmistaa sähkön käyttövarmuuden kovimmillakin pakkasilla. Toisaalta riittävät siirtoyhteydet turvaavat parhaiten sähkömarkkinoiden toiminnan.

Asiakaslähtöinen monopoli

Yhtiöllämme on ns. luonnollinen monopoli eli emme toimi kilpailuilla markkinoilla. Kansantaloudellisesti ei ole järkevää rakentaa kallista päällekkäistä infrastruktuuria usean yhtiön toimesta. Siksi kantaverkkotoiminta on monopolitoimintaa, ja valtiovallan sääntelyn ohjaamaa.

Eri kantaverkkoyhtiöt eroavat toisistaan, vaikka perustoiminta on pitkälti samankaltaista. Me haluamme erottua muista kantaverkkoyhtiöistä asiakaslähtöisyydellämme ja tehokkuudellamme. Tuotamme palvelut vahvasti asiakkaiden näkökulmasta ja edullisin kantaverkkohinnoin. Fingridin sähkön siirtohinta on Euroopan edullisimpia.

Strategia

strategia
Fingridin strategiset suuntaviivat - klikkaa suuremmaksi!
strategia
Sulje

 

Fingrid pähkinäkuoressa

  • suomalaisten omistama
  • tärkeä tehtävä: vastuu Suomen sähköjärjestelmän tasapainosta
  • ilmastonmuutoksen torjunta keskiössä: luo alustan puhtaalle sähköjärjestelmälle
  • asiakaslähtöinen monopoli
  • vastuullinen veronmaksaja
  • yksi Suomen parhaista työpaikoista