;

Hämeenlahti–Hännilä

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Rakentaminen
Sijainti: Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo
Pituus: 98 km

Nykyinen 110 kilovoltin voimajohto Jyväskylän Hämeenlahdesta Joroisten Hännilään 
on ikääntynyt ja osittain huonokuntoinen, eikä voimajohdon sähkönsiirtokyky ole riittävä tulevaisuuden tarpeisiin. Uusi 110 kilovoltin johto rakennetaan nykyisen, purettavan johdon paikalle.

Uusi johto rakennetaan nykyisen, purettavan johdon paikalle käyttäen pääsääntöisesti harustettuja teräsporttaalipylväitä. Uudet pylväät ovat nykyisiä korkeampia, mikä mahdollistaa pidemmät jännevälit. Näin ollen pylväiden paikat muuttuvat nykyisistä ja pylväiden koko-naismäärä johdolla vähenee. Kauppilan sähköasemalta itään noin 15 km:n matkalle suunnitellaan 2x110 kV voimajohto. Tästä toinen virtapiiri varataan tuulivoimatoimijan käyttöön. Muuten nykyisen voimajohdon johtoalue säilyy pääosin ennallaan.
Voimajohdon pituus noin 98 kilometriä.  Se sijoittuu Jyväskylän, Laukaan, Toivakan, Hankasalmen, Kangasniemen, Pieksämäen ja Joroisten alueille.

Voimajohto voidaan uusia nykyiselle voimajohtoalueelle. Puiset voimajohtopylväät korvataan pääosin vastaavantyyppisillä teräspylväillä.

Vaihekohtaiset tiedot

Yleissuunnittelu

Uuden johdon yleissuunnittelu on käynnissä ja siitä vastaa TLT-Building Oy. Yleissuunnitteluun kuuluvat maastotyöt, joiden yhteydessä suunnitellut, uudet pylväspaikat merkitään maastoon, tehdään tarvittavia maastomittauksia ja tutkitaan maaperä merkittyjen pylväs-paikkojen kohdalta. Maastotyöt ovat käynnissä ja päättyvät vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Rakentaminen

Hämeenlahden – Kauppila 110 kV urakoi TMV Line Oy. Rakentaminen alkaa Kauppilasta edeten kohti Jyväskylää.

Kauppila – Hännilä 110 kV urakoitsija valitaan myöhemmin.

Yhteystiedot

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Tommi Olsson
projektipäällikkö
puh. 030 395 4151

Mikko Kuoppala
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5220

TLT-Building Oy
Ilari Limnell
 
sijoitussuunnittelija
puh. 044 425 2106