;

Isokankaan sähköaseman rakentaminen

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: sähköasemat
Sijainti: Oulu

Fingrid Oyj rakensi uuden 400/110/20 kV sähköaseman Oulun pohjoispuolelle Isokankaalle. Uusi asema parantaa koko Oulun alueen käyttövarmuutta, mahdollistaa uuden tuuli-, vesi- ja lämpövoiman rakentamisen sekä varmistaa verkon käyttövarmuutta sähkönkulutuksen kasvaessa.

Uuden sähköaseman maanrakennus- ja tulotien parannustyöt tehtiin helmi-kesäkuussa 2015. Maanrakennustöissä urakoitsijana toimi Maanrakennus J. Päkkilä Oy.

Sähköaseman rakennustyöt alkoivat elokuussa 2015. Sähköasemaurakka piti sisällään seuraavat työt: - kolmikenttäinen 400 kV duplex kytkinlaitos - seitsemänkenttäinen 110 kV kaksoiskisko-apukiskokytkinlaitos - 400/110/20 kV muunto - 20 kV kytkinlaitos kompensointireaktoria varten.

Lisäksi asemalle rakennettiin valvomorakennus aseman suojaus-, ohjaus-, valvonta- ja apusähköjärjestelmiä varten. Urakkaan liittyen Ii:n asemalle rakennettiin muuntajan siirtokuormauspaikka.  Noin 9 miljoonan euron sähköasemaurakan pääurakoitsijana toimi ABB Oy.
Uusi päämuuntaja toimitettiin asemalle elokuussa 2016.

Päämuuntajatoimittaja oli Hyundai Heavy Industries Co Koreasta. Uuden sähköaseman 400 kV järjestelmät otettiin käyttöön syyskuussa 2016 ja 110 kV järjestelmät otettiin käyttöön vaiheittain marraskuussa 2016.

Isokankaan uusi päämuuntaja saapumassa sähköasemalle 28.8.2016. Kuva Hannu Matila

Kuvassa 400 kV kytkinkenttä rakenteilla maaliskuussa 2016.

 

 

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Juha Pikkupeura
projektipäällikkö
puh. 030 395 4169