Alajärvi-Hikiä

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: YVA-menettely
Sijainti: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme
Pituus: noin 272-276 km

Fingrid suunnittelee uutta 400 + 110 kilovoltin voimajohtoa Alajärven ja Hausjärven Hikiän välille. Uuden voimajohdon suunnittelun lähtökohtana on nykyisten voimajohtojen reittien ja johtoalueiden hyödyntäminen.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta voimajohtoa Alajärven ja Hikiän (Hausjärvi) sähköasemien välille. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 272-276 kilometriä riippuen reittivaihtoehdosta. Tarkasteltaville voimajohtoreiteille sijoittuvat seuraavat kunnat: Alajärvi, Soini, Saarijärvi, Ähtäri, Multia, Keuruu, Petäjävesi, Jämsä, Kuhmoinen, Padasjoki, Hämeenlinna, Janakkala ja Hausjärvi.

Uuden 400 + 110 kilovoltin voimajohdon suunnittelun lähtökohtana on nykyisten voimajohtojen reittien ja johtoalueiden hyödyntäminen. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat pääosin purettavien voimajohtojen paikalle ja vain osittain nykyisten voimajohtojen rinnalle tai kokonaan uuteen maastokäytävään. Toivilan ja Hikiän välillä uusitaan vaikutusten lieventämiseksi molemmat 110 kilovoltin kantaverkon voimajohdot, joiden tekninen käyttöikä on loppumassa. Nämä uusitaan 400 ja 100 kilovoltin voimajohtoyhteyksiksi siten, että uusittavat 110 kilovoltin voimajohdot sijoittuvat uusien 400 kilovoltin voimajohtojen väliorteen.

Nykyisten voimajohtojen reitiltä poiketaan ihmisille ja luonnolle aiheutuvien vaikutusten lieventämiseksi tai johtoreitin varrella olevien sähköasemien kiertämiseksi. Jämsän ja Toivilan välisellä lyhyellä osuudella uusi voimajohto on sijoitettava nykyisten voimajohtojen rinnalle.

Alajärven ja Hikiän välinen voimajohtoyhteys tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi, kun sähkönsiirto kasvaa tavoiteltaessa hiilineutraalia Suomea vuonna 2035. Hankkeella pystytään myös säilyttämään sähkön hinta yhtenäisenä koko Suomessa. Nämä ovat Fingridin lakisääteisiä tehtäviä.

Rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään alustavan aikataulun mukaan vuosina 2024–2025. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2026–2028.

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on käynnissä. Sen ensimmäisessä vaiheessa valmistui helmikuussa 2022 voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tiedotti arviointiohjelmasta kuuluttamalla siitä 28.2.2022–30.3.2022. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. Tilaisuuden tallenne oli katsottavissa vajaat kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle toukokuussa 2022.

Marraskuussa 2022 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on koottu tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Voimajohtoreitteihin on tehty muutoksia ja lisäyksiä saadun palautteen perusteella vaikutusten lieventämiseksi. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Keski-Suomen ELY-keskus kuuluttaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen asettamisesta nähtäville. Mielipiteet tulee toimittaa YVA-yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitetun mukaisesti.

Palautetta voimajohtohankkeen suunnitteluun Fingridissä on voinut antaa YVA-selostuksen nähtävilläolon aikana. Kartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset voimajohtoreitit, joihin voidaan tehdä tarkistuksia vaikutusten lieventämiseksi. Voimajohtopylväiden paikat eivät ole tiedossa ympäristövaikutuksia arvioitaessa.

Arviointiselostusta esiteltiin ma 12.12.2022 kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. Tilaisuus oli katsottavissa jälkikäteen tällä sivulla 27.12. saakka.

Voimajohtoreiteistä voi kysyä suoraan myös Fingridin reittisuunnittelun asiantuntijalta.

 

 

 

 

Yhteystiedot

Fingrid Oyj

Satu Vuorikoski

vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu

puh. 030 395 5195

Eeva Paitula

asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 4152