Käyttöhäiriöt

Oheinen kartta näyttää Fingridin sähköverkossa vaikuttaneet käyttöhäiriöt noin viiden viikon ajalta. Viimeisten 5 vuorokauden sisällä sattuneet häiriöt näkyvät keltaisella, sitä vanhemmat harmaalla symbolilla. Päällä olevat käyttöhäiriöt näkyvät kartalla punaisella symbolilla. Kartan luettelo päivittyy automaattisesti. Suurin osa häiriöistä on ukkosesta tai muusta ilmastollisesta syystä aiheutuneita hetkellisiä katkoksia, jotka poistuvat automaattisilla jälleenkytkennöillä. Häiriöt ovat yleensä lyhytkestoisia, eivätkä ehdi vaikuttaa sähkönkuluttajaan.


Kartan voit avata suurempana uuteen selainikkunaan tästä.