Kristiinankaupunki-Nokia

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: YVA-menettely
Sijainti: Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Pirkanmaa
Pituus: noin 159-178 kilometriä riippuen reittivaihtoehdosta

Fingrid suunnittelee uutta voimajohtoyhteyttä Kristiinankaupungin ja Nokian välille. Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnistynyt, kun arviointiohjelma on toimitettu Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle lokakuussa 2022.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoyhteyttä Kristiinankaupungin ja Nokian välille. Voimajohtoyhteyden pituus on noin 159-178 kilometriä riippuen reittivaihtoehdosta. Tarkasteltaville voimajohtoreiteille sijoittuvat seuraavat kaupungit ja kunnat: Kristiinankaupunki, Karijoki, Isojoki, Kankaanpää, Karvia, Parkano, Ikaalinen, Ylöjärvi, Hämeenkyrö ja Nokia.

Voimajohtoyhteyden päätepisteinä ovat uudet sähköasemat Kristiinankaupungissa (Åback) ja Nokialla (Melo). Suunnittelun lähtökohtana on nykyisten voimajohtojen reittien ja johtoalueiden hyödyntäminen. Voimajohtoyhteys toteutetaan yhteispylväin siten, että 110 kilovoltin voimajohto sijoittuu 400 kilovoltin voimajohdon väliorteen. Kristiinankaupungin ja Isojoen välille suunnitellaan muista reittiosuuksista poiketen kahta rinnakkaista 400+110 kilovoltin voimajohtoyhteyttä. 

Uutta maastokäytävää tarkastellaan Karvian ja Parkanon välisellä osuudella, jossa vertaillaan kahta vaihtoehtoista reittiä. Isojoen ja Kankaanpään sähköasemien välillä vertaillaan voimajohtoyhteyden sijoittamista nykyisen voimajohdon eri puolille. Lyhyempiä vaihtoehtoisia johtoreittiosuuksia vertaillaan myös Lapväärtinjokilaaksossa (Kristiinankaupunki), Ohrikylässä (Karijoki/Isojoki), Nauhanevalla (Karvia), Poikkeusjärvellä (Parkano), Oksilammilla (Hämeenkyrö) ja Alinenjärvellä (Nokia).

Kristiinankaupungin ja Nokian välinen voimajohtoyhteys tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi, kun sähkönsiirto kasvaa tavoiteltaessa hiilineutraalia Suomea vuonna 2035. Myös sähkön hinta pystytään säilyttämään yhtenäisenä koko Suomessa. Nämä ovat Fingridin lakisääteisiä tehtäviä.

Rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään alustavan aikataulun mukaan vuosina 2024–2026. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2026–2028.

Hanketta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti to 17.11.2022. Yleisötilaisuuden tallenne oli katsottavissa noin kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen.

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) ensimmäisessä vaiheessa on lokakuussa 2022 valmistunut voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Arvio ympäristövaikutuksista kootaan arviointiselostukseksi, jonka oletetaan valmistuvan keväällä 2023.

Yhteysviranomaisena toimiva Pirkanmaan ELY-keskus tiedottaa arviointiohjelmasta. Viralliset mielipiteet on toimitettava ELY-keskukselle kuulutuksessa ilmoitetun mukaisesti.

Palautetta voimajohtohankkeen suunnitteluun Fingridissä on voinut antaa YVA-ohjelman nähtävilläolon aikana. Palautejärjestelmä avataan uudelleen, kun YVA-selostus tulee nähtäville keväällä 2023. Kartalla on esitetty alustavan reittisuunnittelun mukaiset YVA-ohjelmavaiheen voimajohtoreitit, joihin voidaan tehdä tarkistuksia vaikutusten lieventämiseksi. Voimajohtopylväiden paikat eivät ole tiedossa ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Palaute otetaan huomioon voimajohtohankkeen suunnittelussa Fingridissä ja ympäristövaikutusten arviointia tekevän konsultin arviointityössä. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus ja yhteysviranomaiselle tarkoitetut mielipiteet tulee esittää suoraan ELY-keskukselle.

Hanketta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti to 17.11.2022. Yleisötilaisuuden tallenne oli katsottavissa noin kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen.

 

Voimajohtoreiteistä voi kysyä suoraan myös Fingridin reittisuunnittelun asiantuntijalta.

Liitteet:

 

 

Yhteystiedot

Satu Vuorikoski, vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu, puh. 030 395 5195
Eeva Paitula, asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu, puh. 030 395 4152