;

Kristiinankaupunki-Nokia

YVA-menettely
Suunnittelu
Rakentaminen
Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: YVA-menettely
Sijainti: Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Pirkanmaa
Pituus: noin 159-178 kilometriä riippuen reittivaihtoehdosta

Fingrid suunnittelee uutta 400+110 kilovoltin voimajohtoyhteyttä Kristiinankaupungin ja Nokian välille. Tarkasteltaville voimajohtoreiteille sijoittuvat seuraavat kaupungit ja kunnat: Kristiinankaupunki, Karijoki, Isojoki, Kankaanpää, Karvia, Parkano, Ikaalinen, Ylöjärvi, Hämeenkyrö ja Nokia.

 

 

Voimajohtoyhteyden päätepisteinä ovat uudet sähköasemat Kristiinankaupungissa (Åback) ja Nokialla. Suunnittelun lähtökohtana on nykyisten voimajohtojen reittien ja johtoalueiden hyödyntäminen. Voimajohtoyhteys toteutetaan yhteispylväin siten, että 110 kilovoltin voimajohto sijoittuu 400 kilovoltin voimajohdon väliorteen. Kristiinankaupungin ja Isojoen välille suunnitellaan muista reittiosuuksista poiketen kahta rinnakkaista 400+110 kilovoltin voimajohtoyhtyettä.

Uutta maastokäytävää tarkastellaan Karvian ja Parkanon välisellä osuudella, jossa vertaillaan kahta vaihtoehtoista reittiä. Isojoen ja Kankaanpään sähköasemien välillä vertaillaan voimajohtoyhteyden sijoittamista nykyisen voimajohdon eri puolille. Lyhyempiä vaihtoehtoisia johtoreittiosuuksia vertaillaan myös Pyhävuorella (Kristiinankaupunki), Lapväärtinjokilaaksossa (Kristiinankaupunki), Ohrikylässä (Karijoki/Isojoki), Katkolla (Kankaanpää), Nauhanevalla (Karvia), Kauramaalla (Karvia), Poikkeusjärvellä (Parkano), Pinsiönkankaalla (Hämeenkyrö ja Nokia), Hangaslammella (Nokia) ja Alinenjärvellä (Nokia).

Kristiinankaupungin ja Nokian välinen voimajohtoyhteys tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi, kun sähkönsiirto kasvaa tavoiteltaessa hiilineutraalia Suomea vuonna 2035. Myös sähkön hinta pystytään säilyttämään yhtenäisenä koko Suomessa. Nämä ovat Fingridin lakisääteisiä tehtäviä.

Rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään alustavan aikataulun mukaan vuosina 2024–2026. Voimajohdon rakentamisen arvioidaan tapahtuvan vuosina 2026–2028.

 

Vaihekohtaiset tiedot

YVA-menettely

Hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on käynnissä. Sen ensimmäisessä vaiheessa valmistui lokakuussa 2022 voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tiedotti arviointiohjelmasta kuuluttamalla siitä 4.11.2022–5.12.2022. Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin sähköisesti. Tilaisuuden tallenne oli katsottavissa vajaat kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen. YVA-yhteysviranomainen kokosi ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antoi niiden perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle tammikuussa 2023.

Heinäkuussa 2023 valmistuneeseen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen on koottu tieto voimajohtohankkeen vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön. Voimajohtoreitteihin on tehty muutoksia ja lisäyksiä saadun palautteen perusteella vaikutusten lieventämiseksi. YVA-yhteysviranomaisena toimiva Pirkanmaan ELY-keskus kuulutti ympäristövaikutusten arviointiselostuksen asettamisesta nähtäville. Mielipiteet tuli toimittaa YVA-yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitetun mukaisesti.

Arviointiselostusta esiteltiin kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa elokuun 2023 aikana.

Liitteet:

 

YVA-ohjelmavaiheen aineistot:

 

 

Yhteystiedot

Satu Vuorikoski, vanhempi asiantuntija, ympäristö ja yritysvastuu, puh. 030 395 5195
Eeva Paitula, asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu, puh. 030 395 4152