Kontiolahti - Pamilo ympäristöselvitys

Fingrid Oyj suunnittelee ikääntyneen voimajohdon uusimista Kontiolahden ja Joensuun Pamilon välillä. Hankkeesta on laadittu sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys.

​Nykyinen 110 kilovoltin voimajohto Kontiolahdelta Joensuun Pamiloon on ikääntynyt eikä voimajohdon sähkönsiirtokyky ole riittävä tulevaisuuden tarpeisiin. Voimajohdon pituus noin 40 kilometriä. Se sijoittuu Kontiolahden kunnan ja Joensuun kaupungin alueelle.

Voimajohto voidaan uusia nykyiselle voimajohtoalueelle. Puiset voimajohtopylväät korvataan pääosin vastaavantyyppisillä teräspylväillä.

Hankkeesta laadittiin sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys vuonna 2016. Ympäristöselvitys löytyy sivun oikeasta laidasta kohdasta Liitteet.

Hankkeen toteutuksen arvioidaan ajoittuvan vuoteen 2021.

Lisätietoja aiheesta

Satu Vuorikoski

kehityspäällikkö, yritysvastuu
puh. 030 395 5195

Tommi Raussi

asiantuntija, johtoreittisuunnittelu
puh. 030 395 5173