Harakkaperä - Isokangas -voimajohdot

Fingrid Oyj rakentaa uuden 2x110 kilovoltin voimajohdon Oulun kaupungin ja Iin kunnan alueille Oulun pohjoispuolella. Uusi noin 9 kilometrin pituinen voimajohto lisää kantaverkon käyttövarmuutta ja siirtokykyä, ja mahdollistaa lisääntyneen tuulivoimatuotannon liittämisen kantaverkkoon.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: rakentaminen
Pituus: 9 km

Uusi voimajohto sijoittuu pääosin kokonaan uuteen johtokäytävään. Noin 2,5 miljoonan euron urakan pääurakoitsijana toimii Tecnolines S.r.l. Rakennustyöt ovat alkaneet tammikuun 2016 alussa ja hanke valmistuu marraskuun 2016 loppuun mennessä.

Lunastusmenettely

Hankkeelle on myönnetty lunastuslupa 21.4.2015. Lunastustoimitusten alkukokous pidettiin 8.9.2015 Iissä. Tässä kokouksessa alueet on otettu Fingrid Oyj:n haltuun rakentamista varten.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Tommi Olsson
projektipäällikkö
puh. 030 395 4151

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220

Mika Kuivalainen
paikallisvalvonta
puh. 030 395 4712

 

Pääurakoitsija Tecnolines S.r.l

Tuula Aaltio
avustava työmaapäällikkö
puh. 044 946 0001

Marian Matasa
Projektipäällikkö
puh. +39 344 104 2425

Vito Canavese
Työmaapäällikkö
puh. 044 913 0364