Verkkosääntöjen viranomaispäätökset

 Täältä löydät viimeisimmät Fingridin julkaisemat verkkosääntöjen päätökset. 

Verkkosääntöjen päätökset 2020

 

Pvm

Päätöksen nimi

Verkkosääntö

Päätökset ja liitteet

24.1.

 

 

 

 24.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

ACER Decision No 01-2020 on the Implementation framework for aFRR Platform

 

 

 

 

ACER Decision No 01-2020 on the Methodology for pricing balancing energy

 

 

 

 

 

 

 


Guideline on electricity balancing

 

 

 


Guideline on electricity balancing

 

 

 

 

 

 

 

 

Letter to TSOs - aFRR
ACER Decision 02-2020 on the Implementation framework for aFRR Platform
Annex I
Annex Ia
Annex II
Letter to TSOs - PP
ACER Decision 01-2020 on the Methodology for pricing balancing energy
Annex I
Annex Ia
Annex II

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       
Verkkosääntöjen päätökset 2019

 

Pvm

Päätöksen nimi

Verkkosääntö

Päätökset ja liitteet

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACER:n päätös Nordic kapasiteetinlaskenta-alueen pitkän aikavälin kapasiteetinlaskentamenetelmästä

(liitteet 1-4)

 

 

Päätös Fingridn ehdotukseen Nordic-kapasiteetin laskenta-alueen yhteisestä kapasiteetin laskentamenetelmästä

Päätös Fingrid Oyj:n ehdotukseen merkittävistä verkonkäyttäjistä ja toimenpiteistä, jotka merkittävien verkonkäyttäjien on toteutettava

Päätös Fingridin ehdotukseen ajojärjestyksen uudelleenmäärittelyn ja vastakaupan kustannustenjakomenetelmästä Baltic-kapasiteetin laskenta-alueella

Päätös - Taajuuden palautusreservien mitoitussäännöt

Päätös - Taajuuden palautuksen säätövirheen pienentämiseen tähtäävä koordinointi

Päätös - Rajat taajuuden palautusreservien vaihdon ja jakamisen määrälle synkronialueiden välillä

Päätös - Pätötehon muutosnopeusrajoitukset

Päätös Fingridin ehdotukseen käytönpalautuspalvelujen tarjoajille asetettavista ehdoista ja edellytyksistä

Päätös Fingridin ehdotukseen järjestelmän varautumispalvelun tarjoajille asetetuista ehdoista ja edellytyksistä

Päätös: ER-markkinatoimintojen keskeyttämisen säännöt

Päätös Fingridin ehdotukseen taajuuden vakautusreserveille tilapäisesti sovellettavasta pienimmästä aktivointiajasta

Päätös Fingridin ehdotukseen kustannushyötyanalyysissa käytettävistä oletuksista ja menetelmästä

Tasehallintaa koskevien ehtojen ja edellytysten vahvistuspäätös

Yhteen kytketyistä päivänsisäisistä markkinoista seuraavien suunniteltujen siirtojen laskentamenetelmä 

(liite 190208)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190208_ERF_ID SCH EXC Approval

 

 

 

 

ACER Decision 04-2019 on electricity TSOs proposal for amendments of CCRs

(Annex I-III)

 

 

 

 

 

Annex I_ACER Decision on Amendment of CCRs

Annex Ia_ACER Decision on Amendment of CCRs

Annex II_ACER Decision on Amendment of CCRs

Annex III_ACER Decision on Amendment of CCRs

 

Fingrid Oyj:n käyttötoiminnan tiedonvaihdon laajuus

Energiaviraston päätös yhteen kytketyistä vuorokausimarkkinoista seuraavien suunniteltujen siirtojen laskentamenetelmästä

Energiaviraston päätös ehdotukseen yhteisistä tiedonvaihdon vaatimuksista, rooleista ja vastuista (KORRR)

ACER:n päätös rajasiirtokapasiteetin hinnoittelumenetelmästä päivänsisäisillä markkinoilla 

(liitteet 1-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 1
LIite 2
LIite 3

 

Baltic CRC-päätös

Päätös CACM art 35 NOrdic CRC

Päätös CACM art 74 Nordic CRC CS

   
 

FCR mitoitus - päätös

Taajuuden laatuparametrit - päätös

FCR vaihtorajat - päätös

FCR lisäominaisuudet - päätös