Verkkosääntöjen viranomaispäätökset

 Täältä löydät viimeisimmät Fingridin julkaisemat verkkosääntöjen päätökset. 

Verkkosääntöjen päätökset 2020
Päivämäärä Päätöksen nimi Verkkosääntö Liitteet
       
       
       
       
       
       
       
       
Verkkosääntöjen päätökset 2019

 

 

ACER:n päätös Nordic kapasiteetinlaskenta-alueen pitkän aikavälin kapasiteetinlaskentamenetelmästä

Liitteet:

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Päätös Fingridn ehdotukseen Nordic-kapasiteetin laskenta-alueen yhteisestä kapasiteetin laskentamenetelmästä

Päätös Fingrid Oyj:n ehdotukseen merkittävistä verkonkäyttäjistä ja toimenpiteistä, jotka merkittävien verkonkäyttäjien on toteutettava

Päätös Fingridin ehdotukseen ajojärjestyksen uudelleenmäärittelyn ja vastakaupan kustannustenjakomenetelmästä Baltic-kapasiteetin laskenta-alueella

Tasehallintaa koskevien ehtojen ja edellytysten vahvistuspäätös

Päätös - Taajuuden palautusreservien mitoitussäännöt

Päätös - Taajuuden palautuksen säätövirheen pienentämiseen tähtäävä koordinointi

Päätös - Rajat taajuuden palautusreservien vaihdon ja jakamisen määrälle synkronialueiden välillä

Päätös - Pätötehon muutosnopeusrajoitukset

Päätös Fingridin ehdotukseen käytönpalautuspalvelujen tarjoajille asetettavista ehdoista ja edellytyksistä

Päätös Fingridin ehdotukseen järjestelmän varautumispalvelun tarjoajille asetetuista ehdoista ja edellytyksistä

Päätös: ER-markkinatoimintojen keskeyttämisen säännöt

Päätös Fingridin ehdotukseen taajuuden vakautusreserveille tilapäisesti sovellettavasta pienimmästä aktivointiajasta

Päätös Fingridin ehdotukseen kustannushyötyanalyysissa käytettävistä oletuksista ja menetelmästä

Yhteen kytketyistä päivänsisäisistä markkinoista seuraavien suunniteltujen siirtojen laskentamenetelmä

Liite:

190208_ERF_ID SCH EXC Approval

ACER Decision 04-2019 on electricity TSOs proposal for amendments of CCRs

Liitteet:

Annex I_ACER Decision on Amendment of CCRs

Annex Ia_ACER Decision on Amendment of CCRs

Annex II_ACER Decision on Amendment of CCRs

Annex III_ACER Decision on Amendment of CCRs

Fingrid Oyj:n käyttötoiminnan tiedonvaihdon laajuus

Energiaviraston päätös yhteen kytketyistä vuorokausimarkkinoista seuraavien suunniteltujen siirtojen laskentamenetelmästä

Energiaviraston päätös ehdotukseen yhteisistä tiedonvaihdon vaatimuksista, rooleista ja vastuista (KORRR)

ACER:n päätös rajasiirtokapasiteetin hinnoittelumenetelmästä päivänsisäisillä markkinoilla

Liitteet:

Liite 1
LIite 2
LIite 3

Baltic CRC-päätös

Päätös CACM art 35 NOrdic CRC

Päätös CACM art 74 Nordic CRC CS

 

FCR mitoitus - päätös

Taajuuden laatuparametrit - päätös

FCR vaihtorajat - päätös

FCR lisäominaisuudet - päätös