Uudet pohjoismaiset reservimarkkinapaikat

Uuteen tasehallintamalliin siirrytään vaiheittain. Ensimmäisenä käynnistyi pohjoismainen aFRR-kapasiteettimarkkina joulukuussa 2022. 

15 minuutin taseselvitykseen eli varttitaseeseen siirrytään teknisesti 22.5.2023. Myöhemmin tämän jälkeen otetaan käyttöön uusi pohjoismainen mFRR-energiamarkkinapaikka. Pohjoismaissa jo käytössä olevien yhteisten säätösähkömarkkinoiden (mFRR) käyttötapaa muutetaan siirtymällä 15 minuutin markkina-aikajaksoon, eli 15 minuutin säätötarjouksia on mahdollista jättää ja säätötarjousten valinta ja aktivointi tehdään 15 minuutin jaksoissa.

Myös pohjoismainen mFRR-kapasiteettimarkkina toteutetaan varttitaseen käyttöönoton jälkeen. Uudet pohjoismaiset säätökapasiteettimarkkinapaikat (mFRR ja aFRR) hyödyntävät mahdollisuutta varata tarjousalueiden välistä siirtokapasiteettia vuorokausimarkkinoilta säätökapasiteettimarkkinoiden käyttöön. Rajasiirtokapasiteetin varaus on mahdollista silloin, kun se on kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Kokonaistaloudellisen hyödyn arvioinnissa otetaan huomioon reservihankinnan säästöt ja siirtokapasiteetin varaamisen markkinavaikutus.

Päätös rajasiirtokapasiteetin mahdollisesta varaamisesta tehdään kahta vuorokautta ennen kaupankäyntivuorokautta. Varaus perustuu toteutuneisiin säätökapasiteettitarjouksiin sekä arvioon vuorokausimarkkinoiden aluehintaeroista. Rajasiirtokapasiteetin varaus vaatii sääntelyviranomaisten hyväksynnän.

Pohjoismaisesti yhteistyössä tehtävä tasehallintamallin uudistaminen edistää Pohjoismaiden liittymistä eurooppalaisille mFRR- ja aFRR-energiamarkkinapaikoille (MARI ja PICASSO). Lisää eurooppalaisista markkinapaikoista voi lukea täältä. Lisää tietoa nykyisistä mFRR- ja aFRR-markkinapaikoista löytyy seuraavien linkkien takaa: säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinat sekä automaattinen taajuudenhallintareservi.

Uusien pohjoismaisten markkinapaikkojen käyttöönotto on merkittävä muutos säätösähkömarkkinoiden osapuolille. Se tarkoittaa muutoksia paitsi markkinoiden laajuuteen ja kaupankäyntituotteisiin, mutta myös markkinatoimijoiden tietojärjestelmiin. Tarjoukset uusille energiamarkkinoille jätetään jatkossakin Fingridille, joka välittää ne pohjoismaisille ja eurooppalaisille markkinapaikoille.

Webinaarit ja aineistot

Webinaari säätösähkömarkkinoiden ehtomuutoksista 1.11.2021

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaari mFRR-energiamarkkinan käyttöönotosta 8.2.2021

Webinaarin tallenne >

Webinaarin esitysaineisto >

Vastaukset webinaarissa esitettyihin kysymyksiin:>

Lisätietoja aiheesta

Vesa Vänskä

vanhempi asiantuntija
puh. 030 395 5185
 

Otso-Ville Rinne

asiantuntija
puh. 030 395 4142