Uudet pohjoismaiset reservimarkkinapaikat

Uuteen tasehallintamalliin siirrytään vaiheittain. Ensimmäisenä käynnistyy pohjoismainen aFRR-kapasiteettimarkkina. Tällä hetkellä aFRR-kapasiteetin hankinta toteutetaan kansallisesti. Yhteispohjoismaisen aFRR-kapasiteettimarkkinan myötä aFRR-kapasiteetin hankintatuntien määrä tulee kasvamaan.

15 minuutin taseselvitykseen eli varttitaseeseen  siirryttäessä on tarkoitus ottaa käyttöön uusi pohjoismainen mFRR energiamarkkinapaikka. Pohjoismaissa jo käytössä olevan yhteisen säätösähkömarkkinoiden (mFRR) käyttötapaa muutetaan muun muassa ottamalla käyttöön 15 minuutin säätöjen aktivoinnit. Pohjoismainen mFRR-kapasiteettimarkkina toteutetaan aikaisintaan varttitaseen käyttöönoton jälkeen.

Tarkoituksena on, että uudet pohjoismaiset säätökapasiteettimarkkinapaikat hyödyntävät eurooppalaisen lainsäädännön antamaa mahdollisuutta varata tarjousalueiden välistä siirtokapasiteettia vuorokausimarkkinoilta säätökapasiteettimarkkinoiden käyttöön. Rajasiirtokapasiteetin varaus on mahdollinen silloin, kun se on kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Kokonaistaloudellisen hyödyn arvioinnissa otetaan huomioon reservihankinnan säästöt ja siirtokapasiteetin varaamisen markkinavaikutus. Päätös rajasiirtokapasiteetin mahdollisesta varaamisesta on tarkoitus tehdä kahta vuorokautta ennen kaupankäyntivuorokautta. Varaus perustuu toteutuneisiin säätökapasiteettitarjouksiin sekä arvioon vuorokausimarkkinoiden aluehintaeroista. Rajasiirtokapasiteetin varaus vaatii sääntelyviranomaisten hyväksynnän.

Pohjoismaisesti yhteistyössä tehtävä tasehallintamallin uudistaminen edistää Pohjoismaiden samanaikaista liittymistä eurooppalaisille mFRR- ja aFRR-markkinapaikoille (MARI ja PICASSO). Lisää eurooppalaisista markkinapaikoista voi lukea täältä. Lisää tietoa nykyisistä mFRR- ja aFRR-markkinapaikoista löytyy seuraavien linkkien takaa: säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinat sekä automaattinen taajuudenhallintareservi.

Uusien pohjoismaisten markkinapaikkojen käyttöönotto on merkittävä muutos säätösähkömarkkinoiden osapuolille. Se tarkoittaa muutoksia paitsi markkinoiden laajuuteen ja kaupankäyntituotteisiin, mutta myös markkinatoimijoiden tietojärjestelmiin. Tarjoukset uusille energiamarkkinoille jätetään jatkossakin Fingridille, joka välittää ne pohjoismaisille ja eurooppalaisille markkinapaikoille.

Webinaarit ja aineistot

Webinaari säätösähkömarkkinoiden ehtomuutoksista 1.11.2021

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaari mFRR-energiamarkkinan käyttöönotosta 8.2.2021

Webinaarin tallenne >

Webinaarin esitysaineisto >

Vastaukset webinaarissa esitettyihin kysymyksiin:>

Lisätietoja aiheesta

Vesa Vänskä

vanhempi asiantuntija
puh. 030 395 5185
 

Otso-Ville Rinne

asiantuntija
puh. 030 395 4142