;

Taseselvitysmallin muutos

Taseselvitysmallin muutos on osa pohjoismaista tasehallintahanketta. Taseselvitysmalli määrittää tasepoikkeamien taloudelliset seuraamukset. Nykyisin tasepoikkeamat lasketaan erikseen tuotannolle ja kulutukselle ja näille sovelletaan eri hinnoitteluperiaatteita. Eurooppalaisen harmonisoinnin myötä Suomessa ja muualla Pohjoismaissa käytössä oleva taseselvitysmalli muuttuu lähivuosina. Yksi suurimmista muutoksista on uusi taseselvitysmalli. Erillisistä tuotanto- ja kulutustaseista luovutaan ja ne käsitellään jatkossa samassa taseessa. Tässä yhden taseen mallissa käytetään samaa hintaa tasepoikkeamaenergian ostolle ja myynnille, eli samaa hinnoittelumallia kuin nykyisin kulutustaseelle (ns. yksihintajärjestelmä). Lisäksi tasepalvelumaksut kohdistetaan yhtäläisesti tuotannolle ja kulutukselle. Uuden taseselvitysmallin käyttöönoton tavoite on 1.11.2021.

Tasepoikkeaman hinnan tulee heijastaa reaaliaikaista säätöön käytetyn tasesähköenergian arvoa. Sen tulee kannustaa tasevastaavia pysymään taseessa sekä osallistumaan sähköjärjestelmän tasapainottamiseen. Yksitasemalli yhdessä 15 minuutin taseselvitysjakson kanssa kannustaa pysymään taseessa, mutta myös tukemaan järjestelmää tarvittaessa.

Tasepoikkeaman hinta tulee jatkossakin perustumaan säätöenergian hintaan. Tasepoikkeaman hinnan laskenta tulee kuitenkin tarkastaa tulevaisuudessa, kun nykyisen manuaalisen säätötuotteen (mFRR) aktivointiin perustuvan säätösähkömarkkinan rinnalle tulee myös automaattisen säätötuotteen (aFRR) energiamarkkina. Tällöin molemmilla markkinoilla syntyy säätöenergialle tuotekohtaiset marginaalihinnat, ja tasepoikkeaman hinnan laskennassa tulee ratkaista, kuinka määritetään yksi tasepoikkeaman hinta useammasta tuotekohtaisesta hinnasta.

Fingridin tavoitteena on, että Suomessa käytettävä taseselvitysmalli on mahdollisimman samanlainen kuin muissa Pohjoismaissa. Taseselvityksen toteuttajana toimii jatkossakin eSett.

Tasevastaavat

Tasevastaaville taseselvitysmallin muutos tarkoittaa muutosta tasepoikkeamasta sekä tasepalvelumaksuista aiheutuviin taloudellisiin kustannuksiin. Suurin muutos tapahtuu siinä, että jatkossa tuotanto- ja kulutus käsitellään yhdessä ja samassa taseessa, ja tähän tasepoikkeamaan sovelletaan yksihintamallia. Lisäksi tasevastaavien tasepalvelumaksut ja niiden rakenne muuttuvat sekä tuotannon ja kulutuksen maksut yhtenäistyvät.  

Taseselvityksessä luovutaan erillisestä tuotantosuunnitelmaan perustuvasta tasepoikkeaman laskennasta. Kantaverkkoyhtiö tarvitsee kuitenkin jatkossakin toimijoilta laadukkaita tuotantosuunnitelmia muun muassa säätötarpeen ennustamiseksi. Jatkossakin tuotantosuunnitelmat tulee lähettää kantaverkkoyhtiölle, vaikka ne eivät enää tulevaisuudessa ole osa tasepoikkeaman laskentaa. 

Tällä hetkellä ei ole näkyvissä, että muutokset taseselvityksessä vaikuttaisivat tasevastaavien tai jakeluverkkoyhtiöiden raportointiin eSettille. Raportointi ei muutu, vaan tiedot toimitetaan kuten nykyisinkin. Kaikki muutokset tapahtuvat eSettin järjestelmissä.

 

Webinaarit ja esitykset

Ajankohtaiswebinaari yksitasemallista 13.9.2021
Webinaarin tallenne >
Webinaarin esitys >

Webinaari siirtymisestä yksitasemalliin ja tasevastaavien sopimusehtojen muutoksista 22.10.2020
Webinaarin tallenne >
Webinaarin esitys >

Webinaari varttitaseesta ja yksitasemallista 30.3.2020
Webinaarin esitys >

Webinaari varttitaseesta 10.12.2019
Webinaarin tallenne >

 

Lisätietoja aiheesta

Marja Eronen

vanhempi asiantuntija, sähkömarkkinat
puh. 030 395 4457

Jani Piipponen

kehityspäällikkö 
puh. 030 395 4186

Linkit