;

Taseselvitysmallin muutokset

Taseselvitysmallin muutos on osa pohjoismaista tasehallintahanketta. Taseselvitysmalli määrittää tasepoikkeamien taloudelliset seuraamukset. Ennen tasepoikkeamat laskettiin erikseen tuotannolle ja kulutukselle ja näille sovellettiin eri hinnoitteluperiaatteita. Eurooppalaisen harmonisoinnin myötä Suomessa ja muualla Pohjoismaissa käytössä oleva taseselvitysmalli muuttui vuonna 2021.

Vuonna 2021 otettiin käyttöön uusi taseselvitysmalli, jossa erillisistä tuotanto- ja kulutustaseista luovuttiin ja nykyisin ne käsitellään samassa taseessa. Tässä yhden taseen mallissa käytetään samaa hintaa tasepoikkeamaenergian ostolle ja myynnille (ns. yksihintajärjestelmä). Lisäksi tasepalvelumaksut kohdistetaan yhtäläisesti tuotannolle ja kulutukselle.

Suomen liittyessä eurooppalaiselle automaattisen taajuudenpalautusreservin (aFRR) markkinapaikalle PICASSOon kesällä 2024 tasepoikkeaman hinnoittelua tullaan päivittämään. Liitynnän myötä Suomeen tulee aFRR-energiamarkkina, ja aFRR-energian hintakomponentti tulee mukaan tasepoikkeaman hintaan manuaalisen taajuudenpalautusreservin (mFRR) hintakomponentin rinnalle.  Tasepoikkeaman hinnaksi muodostuu jatkossa korkein/matalin säätösähköenergian hinta mFRR-hinnasta ja volyymipainotetusta aFRR- hinnasta.

Tasepoikkeaman hinnoittelua tullaan tarvittaessa päivittämään ja yhtenäistämään muiden pohjoismaiden kanssa. Taseselvityksen toteuttajana toimii jatkossakin eSett.

Tasevastaavat

Tasevastaaville taseselvitysmallin muutokset tarkoittavat muutoksia tasepoikkeamasta sekä tasepalvelumaksuista aiheutuviin taloudellisiin kustannuksiin. Yksitaseen myötä suurin muutos tapahtui siinä, että tuotanto ja kulutus käsitellään yhdessä ja samassa taseessa, ja tähän tasepoikkeamaan sovelletaan yksihintamallia. Lisäksi tasevastaavien tasepalvelumaksut ja niiden rakenne muuttuivat sekä tuotannon ja kulutuksen maksut yhtenäistyivät.

Seuraavassa vaiheessa aFRR-energiamarkkinan käyttöönoton myötä merkittävin muutos tasevastaaville on useamman hintakomponentin huomioiminen tasepoikkeaman hinnanlaskennassa. Tasepoikkeaman hinta ei ole jatkossa enää yhteneväinen kaikkien energiahintojen kanssa ja volyymipainotettu aFRR hinta saattaa nostaa/laskea tasepoikkeaman hintaa verrattuna aiempaan mFRR hintaan perustuvaan hintaan.

Taseselvityksessä on luovuttu erillisestä tuotantosuunnitelmaan perustuvasta tasepoikkeaman laskennasta. Kantaverkkoyhtiö tarvitsee kuitenkin jatkossakin toimijoilta laadukkaita tuotantosuunnitelmia muun muassa säätötarpeen ennustamiseksi. Jatkossakin tuotantosuunnitelmat tulee lähettää kantaverkkoyhtiölle, vaikka ne eivät enää ole osa tasevastaavien tasepoikkeaman laskentaa.

Webinaarit ja esitykset

Tasepoikkeaman hinnoittelu kesällä 2024 -Webinaari 7.3.2024

Materiaalit ->

Tasepoikkeaman hinnoittelun muutokset PICASSO:n käyttöönoton myötä -keskustelutilaisuus 3.5.2023

Materiaalit >

Ajankohtaiswebinaari yksitasemallista 13.9.2021
Webinaarin tallenne >
Webinaarin esitys >

Webinaari siirtymisestä yksitasemalliin ja tasevastaavien sopimusehtojen muutoksista 22.10.2020
Webinaarin tallenne >
Webinaarin esitys >

Webinaari varttitaseesta ja yksitasemallista 30.3.2020
Webinaarin esitys >

Webinaari varttitaseesta 10.12.2019
Webinaarin tallenne >

 

Q&A

Kysymys: Kuinka paljon aFRR ja mFRR aktivoidut hinnat voivat poiketa toisistaan? Missä tilanteissa poikkeamat on suurimmat?    

Vastaus: Hintojen eroja on haastava arvioida, kun aFRR energiamarkkina ei ole vielä käytössä, mutta oletettavaa on hintojen pysyvän kohtalaisen lähellä toisiaan. Suurimmat poikkeamat ovat mahdollisia esimerkiksi silloin kun aFRR ja/tai mFRR energiamarkkinoiden tarjouksien määrä on rajallinen

 

Kysymys: Vielä varmistus niin oliko siis vain aFRR - osalta volyymipainotettu keskihinta, mutta mFRR osalta edelleen nykyinen malli eli suoraan marginaalihinta?    

Vastaus:  Kyllä, eli mFRR:n osalta jatketaan kuten aikaisemminkin

 

Kysymys: Tuleeko aFRR-energiahinta vaikuttamaan myös FCR:n energiahintoihin vai perustuuko ne jatkossakin vain mFRR-hintoihin?

Vastaus: FCR-n energia tullaan hinnoittelemaan tasepoikkeaman hinnalla, mikäli Energiavirasto hyväksyy tällä hetkellä käsittelyssä olevat ehdot

Lisätietoja aiheesta

Jani Piipponen
tasepalvelupäällikkö
puh. 030 395 4186

Heikki Raatikainen
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 4158

Linkit