Taseselvitysmallin muutos

Taseselvitysmallin muutos on osa pohjoismaista tasehallintahanketta. Taseselvitysmalli määrittää tasepoikkeamien taloudelliset seuraamukset. Ennen tasepoikkeamat laskettiin erikseen tuotannolle ja kulutukselle ja näille sovellettiin eri hinnoitteluperiaatteita. Eurooppalaisen harmonisoinnin myötä Suomessa ja muualla Pohjoismaissa käytössä oleva taseselvitysmalli muuttui vuonna 2021.

Yksi suurimmista muutoksista oli uusi taseselvitysmalli, joka otettiin käyttöön 1.11.2021. Erillisistä tuotanto- ja kulutustaseista luovuttiin ja nykyisin ne käsitellään samassa taseessa. Tässä yhden taseen mallissa käytetään samaa hintaa tasepoikkeamaenergian ostolle ja myynnille (ns. yksihintajärjestelmä). Lisäksi tasepalvelumaksut kohdistetaan yhtäläisesti tuotannolle ja kulutukselle. Yksitasemalli yhdessä 15 minuutin taseselvitysjakson kanssa kannustavat tasevastaavia pysymään taseessa mutta myös tukemaan järjestelmää tarvittaessa.

Tasepoikkeaman hinta tulee jatkossakin perustumaan säätöenergian hintaan. Tasepoikkeaman hinnan laskenta tulee kuitenkin tarkastaa tulevaisuudessa, kun nykyisen manuaalisen säätötuotteen (mFRR) aktivointiin perustuvan säätösähkömarkkinan rinnalle tulee myös automaattisen säätötuotteen (aFRR) energiamarkkina. Tällöin molemmilla markkinoilla syntyy säätöenergialle tuotekohtaiset marginaalihinnat, ja tasepoikkeaman hinnan laskennassa tulee ratkaista, kuinka määritetään yksi tasepoikkeaman hinta useammasta tuotekohtaisesta hinnasta.

Fingridin tavoitteena on, että Suomessa käytettävä taseselvitysmalli on mahdollisimman samanlainen kuin muissa Pohjoismaissa. Taseselvityksen toteuttajana toimii jatkossakin eSett.

Tasevastaavat

Tasevastaaville taseselvitysmallin muutokset tarkoittavat muutoksia tasepoikkeamasta sekä tasepalvelumaksuista aiheutuviin taloudellisiin kustannuksiin. Suurin muutos tapahtui siinä, että tuotanto ja kulutus käsitellään nyt yhdessä ja samassa taseessa, ja tähän tasepoikkeamaan sovelletaan yksihintamallia. Lisäksi tasevastaavien tasepalvelumaksut ja niiden rakenne muuttuivat sekä tuotannon ja kulutuksen maksut yhtenäistyivät.


Taseselvityksessä luovuttiin erillisestä tuotantosuunnitelmaan perustuvasta tasepoikkeaman laskennasta. Kantaverkkoyhtiö tarvitsee kuitenkin jatkossakin toimijoilta laadukkaita tuotantosuunnitelmia muun muassa säätötarpeen ennustamiseksi. Jatkossakin tuotantosuunnitelmat tulee lähettää kantaverkkoyhtiölle, vaikka ne eivät enää ole osa tasevastaavien tasepoikkeaman laskentaa.

Webinaarit ja esitykset

Ajankohtaiswebinaari yksitasemallista 13.9.2021
Webinaarin tallenne >
Webinaarin esitys >

Webinaari siirtymisestä yksitasemalliin ja tasevastaavien sopimusehtojen muutoksista 22.10.2020
Webinaarin tallenne >
Webinaarin esitys >

Webinaari varttitaseesta ja yksitasemallista 30.3.2020
Webinaarin esitys >

Webinaari varttitaseesta 10.12.2019
Webinaarin tallenne >

 

Lisätietoja aiheesta

Marja Eronen

vanhempi asiantuntija, sähkömarkkinat
puh. 030 395 4457

Jani Piipponen
Tasepalvelupäällikkö
puh. 030 395 4186

Linkit