;

EIC-koodit

EIC-koodeilla tunnistetaan kansainväliseen kauppaan osallistuvat markkinaosapuolet. 

​EIC (Energy Identification Code) on Euroopan sisäisten energiamarkkinoiden standardisoitu koodisysteemi, jolla tunnistetaan yksilöllisesti markkinaosapuolet ja muut markkinoille osallistuvat objektit. Koodeja tarvitaan luotettavaan ja tehokkaaseen tiedonvaihtoon markkinaosapuolten ja siirto-operaattorin välillä, ja ne ovat perusta automatisoidulle tiedonvaihdolle. EIC-järjestelmä on yleisesti käytössä Euroopassa, ja kaikki markkinatoiminnot voidaan yksilöidä koodien avulla. Koodia tarvitsevat lähinnä vain kansainväliseen kauppaan osallistuvat markkinaosapuolet, koska kansallisten vähittäismarkkinoiden tiedonsiirtoon EIC-koodeja ei käytetä.

Koodit ovat yksilöllisiä koko Euroopan markkinoilla, ja niitä annetaan vain yksi jokaista tiedonsiirron osapuolta kohden. Koodia muutetaan ainoastaan, jos koodin haltijan status muuttuu. Esimerkiksi yhtiön nimenvaihdon yhteydessä koodia ei vaihdeta.

Koodilla voidaan identifioida markkinaosapuolet seuraavilla eri tavoilla:

  • Osapuolittain (X-koodit) – Markkinaosapuolet eli yhtiöt
  • Alueittain (Y-koodit) – Verkkoyhtiöiden väliseen tiedonsiirtoon
  • Mittauspisteinä (Z-koodit) – Energianmittauspisteet
  • Resurssiobjekteina (W-koodit) – Tuotantolaitokset, kulutusyksiköt jne.
  • Yhdyslinkeittäin (T-koodit) – Kansainvälisten järjestelmien yhdistävät voimalinjat
  • Sijainnin mukaan (V-koodit) – Fyysinen tai looginen paikka, jossa markkinaosapuoli tai IT-järjestelmä sijaitsee

 

Esimerkiksi X-koodeja myönnetään vain yksi jokaista veronumeroa kohden, mutta esimerkiksi verkkoyhtiö tarvitsee X-koodin lisäksi myös Y-koodin verkkoalueen tunnistamiseen. 

Koodien ylläpito ja hallinnointi on ENTSO-E:n keskustoimiston ja paikallisten jakelutoimistojen vastuulla. Koodia on suositeltavin hakea lähimmältä toimistolta, ja käytännössä paikalliset EIC-toimistot ovat yleensä siirto-operaattoreita. Koodien myöntäminen tapahtuu tiukasti määriteltyjen sääntöjen mukaan, jotta varmistetaan yhtenäiset jakamisperiaatteet.

Listan myönnetyistä EIC-koodeista löydät sivun oikeasta laidasta kohdasta "Linkit".

EIC-koodeja voi hakea sähköpostilla osoitteesta lio@fingrid.fi. Huomaa, että EIC on ainoastaan tiedonvaihtoon liittyvä koodi eikä se takaa oikeutta toimia energiamarkkinoilla. 

EIC-koodi mittausalueille datahubissa:

Datahubissa mittausalueiden koodeina käytetään EIC-Y-koodeja. Datahubiin on määritetty kaikki jakeluverkot sekä myös muut verkot, joista on rajapiste tai rajapisteitä jakeluverkkoon. Mikäli uudesta mittausalueesta tulee olemaan rajapiste jakeluverkkoon, on tällaiselle uudelle mittausalueelle haettava EIC-Y-koodi, ja mittausalue on määritettävä datahub-järjestelmään. Myös muillekin verkoille suositellaan hakemaan omat EIC-Y-koodinsa, jos verkkoalue käsitellään erillisinä mittausalueina valtakunnallisessa taseselvityksessä. 

Jos Y-koodia hakevalla yhtiöllä ei vielä ole EIC-X-koodia, luodaan X-koodi samassa yhteydessä. X-koodia ei kuitenkaan käytetä datahubin tiedonvaihdossa, vaan datahubissa osapuolitunnuksena toimii GLN-tunnus. Lisätietoja GLN-tunnuksen käytöstä löytyy ohjeesta:  GS1-tunnuksien käyttö sähkön vähittäismarkkinoilla.

Koodia haettaessa ilmoitettavat tiedot

  • Mitä koodia haetaan
  • Yhtiön osoitetiedot ja y-tunnus
  • Yhteyshenkilön tiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Lisätietoja aiheesta

lio@fingrid.fi