;

EIC-koodit

EIC-koodeilla tunnistetaan kansainväliseen kauppaan osallistuvat markkinaosapuolet. 

​EIC (Energy Identification Code) on Euroopan sisäisten energiamarkkinoiden standardisoitu koodisysteemi, jolla tunnistetaan yksilöllisesti markkinaosapuolet ja muut markkinoille osallistuvat objektit. Koodeja tarvitaan luotettavaan ja tehokkaaseen tiedonvaihtoon markkinaosapuolten ja siirto-operaattorin välillä, ja ne ovat perusta automatisoidulle tiedonvaihdolle. EIC-järjestelmä on yleisesti käytössä Euroopassa, ja kaikki markkinatoiminnot voidaan yksilöidä koodien avulla. Koodia tarvitsevat lähinnä vain kansainväliseen kauppaan osallistuvat markkinaosapuolet, koska kansallisten vähittäismarkkinoiden tiedonsiirtoon EIC-koodeja ei käytetä.

Koodit ovat yksilöllisiä koko Euroopan markkinoilla, ja niitä annetaan vain yksi jokaista tiedonsiirron osapuolta kohden. Koodia muutetaan ainoastaan, jos koodin haltijan status muuttuu. Esimerkiksi yhtiön nimenvaihdon yhteydessä koodia ei vaihdeta.

Koodilla voidaan identifioida markkinaosapuolet seuraavilla eri tavoilla:

  • Osapuolittain (X-koodit) – Markkinaosapuolet eli yhtiöt
  • Alueittain (Y-koodit) – Verkkoyhtiöiden väliseen tiedonsiirtoon
  • Mittauspisteinä (Z-koodit) – Energianmittauspisteet
  • Resurssiobjekteina (W-koodit) – Tuotantolaitokset, kulutusyksiköt jne.
  • Yhdyslinkeittäin (T-koodit) – Kansainvälisten järjestelmien yhdistävät voimalinjat
  • Sijainnin mukaan (V-koodit) – Fyysinen tai looginen paikka, jossa markkinaosapuoli tai IT-järjestelmä sijaitsee

 

Esimerkiksi X-koodeja myönnetään vain yksi jokaista veronumeroa kohden, mutta esimerkiksi verkkoyhtiö tarvitsee X-koodin lisäksi myös Y-koodin verkkoalueen tunnistamiseen. 

Koodien ylläpito ja hallinnointi on ENTSO-E:n keskustoimiston ja paikallisten jakelutoimistojen vastuulla. Koodia on suositeltavin hakea lähimmältä toimistolta, ja käytännössä paikalliset EIC-toimistot ovat yleensä siirto-operaattoreita. Koodien myöntäminen tapahtuu tiukasti määriteltyjen sääntöjen mukaan, jotta varmistetaan yhtenäiset jakamisperiaatteet.

Listan myönnetyistä EIC-koodeista löydät sivun oikeasta laidasta kohdasta "Linkit".

EIC-koodeja voi hakea sähköpostilla osoitteesta lio@fingrid.fi. Huomaa, että EIC on ainoastaan tiedonvaihtoon liittyvä koodi eikä se takaa oikeutta toimia energiamarkkinoilla. 

EIC-koodi mittausalueille datahubissa:
Verkkoyhtiöiden tulee hakea EIC-koodit mittausalueille voidakseen toimia datahubissa. EIC-koodeja tullaan tarvitsemaan jo tietokonversiovaiheessa toimitettaessa mittausalueen tietoja tietokonversiopalveluun. Myös voimalaitosverkoille suosittelemme hakemaan kyseisille tuotantomittausalueille oman EIC-koodinsa, jos ne käsitellään erillisinä mittausalueina valtakunnallisessa taseselvityksessä.

Huomioittehan EIC-koodia hakiessa, että mikäli yhtiöllä ei ole vielä omaa osapuolikoodia (X-koodia), jonka alle mittausaluekoodin voi lisätä pyydättehän Y-koodia haettaessa yhtiöllenne myös osapuolikoodin. 

Datahubissa osapuolitunnisteena toimii GLN-tunnus, jonka luomiseen ohjeet löytyvät GS1-tunnuksien käyttö sähkön vähittäismarkkinoilla -ohjeistuksesta. X-koodia ei käytetä osapuolen tunnisteena datahubissa vaikka mittausaluekoodin (Y) luomista varten EIC-koodistoon on luotava myös osapuolikoodi.

Koodia haettaessa ilmoitettavat tiedot
Yhtiön tiedot:
- Yhtiön osoitetiedot ja y-tunnus

Yhteyshenkilön tiedot:
- nimi
- sähköpostiosoite
- puhelinnumero

Lisätietoja aiheesta

lio@fingrid.fi