;

Siirtokapasiteetin käytettävyysraportit

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt julkaisevat vuosineljänneksittäin yhteenvetoraportin edellisen vuosineljänneksen aikana markkinoille annetuista rajasiirtokapasiteeteista.

Raportissa esitetään keskimääräinen vuorokausimarkkinoille annettu kapasiteetti (NTC) suhteessa maksimikapasiteettiin (max NTC) kaikille Pohjoismaiden rajat ylittäville yhteyksille. Mikäli annettu kapasiteetti on alle 75 % maksimikapasiteetista, kerrotaan myös merkittävin syy kapasiteetin rajoitukselle.

Vuodesta 2019 eteenpäin siirtokapasiteetin käytettävyysraportit julkaistaan NUCS:n verkkosivuilla (Nordic Unavailability Collection System). Vanhemmat raportit löytyvät sivun liitteistä. 

Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden tarjoama NUCS on maksuton palvelu sähkön tuotanto-, kulutus- ja siirtokapasiteetin keskeytystietojen ilmoittamiseen. Fingrid siirtyi NUCSin käyttöön palvelun avautuessa vuoden 2019 lopussa. Palvelu on kaikkien sähkömarkkinatoimijoiden käytettävissä vaihtoehtona nykyiselle Nord Poolin järjestelmälle.