;

Joustomarkkinahankkeet

Fingrid kehittää sähkömarkkinoita huomioimaan entistä paremmin sähköjärjestelmän tarpeet joustavuudelle. Sähkön joustomarkkinat tarkoittavat kaupankäyntiä sähköjärjestelmän resurssien joustosta osana sähköjärjestelmän hallintaa esimerkiksi taajuuden, siirtojen ja jännitteen osalta. EU:n Puhtaan energian paketin (CEP) mukaisesti näitä joustavuuspalveluja tulee pystyä hyödyntämään avoimien, syrjimättömien ja markkinaperusteisten menettelyjen mukaisesti.

Fingrid kehittää joustomarkkinaratkaisuja OneNet-kehityshankkeessa osana EU:n Horizon2020-tutkimusohjelmaa. OneNet on jatkoa vuonna 2019 alkaneelle ja 2022 lopussa päättyneelle INTERRFACE-hankkeelle, jossa Fingrid keskittyi kanta- ja jakeluverkkojen yhteistyöhön sekä sähköjärjestelmän siirtojen hallinnan ja taajuudenhallinnan kehitystarpeisiin. Vuonna 2020 lokakuussa käynnistynyt OneNet-hanke laajentaa tätä työtä huomioiden jouston hankinnan myös pidemmän aikavälin tarpeita varten, muun muassa ennen verkkoa vahvistavien investointien valmistumista. Joustomarkkinahankkeiden teemat liittyvät esimerkiksi jouston ennustamiseen, visualisointiin, tiedonvaihtoon, mallintamiseen, koordinaatioon, kaupankäyntiin ja selvitykseen. Edellä mainittuja toiminnallisuuksia tarvitaan, kun kanta- ja jakeluverkot tarvitsevat lähitulevaisuudessa enenevissä määrin markkinaehtoista joustoa sähköjärjestelmän ja verkkoinfrastruktuurinsa tueksi mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

INTERRFACE-hankkeen pilotoinnin loppuraportti >  
Video hankkeesta > 

 

Lisätietoja aiheesta

Jukka Rinta-Luoma
asiantuntija
puh. 030 395 4145

Katso myös