;

ENTSO-E

ENTSO-E on EU:n järjestelmävastaavien kantaverkkoyhtiöiden yhdistys, jonka jäseninä on 42 yritystä 34 eri maasta.

ENTSO-E:n toimintaa säätelee EU:n rajasiirtoasetus EC No. 714/2009. Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden on tehtävä yhteistyötä edistääkseen sähkömarkkinoiden toimintaa ja sähkön rajakauppaa EU:ssa, sekä taatakseen siirtoverkon optimaalisen hallinnan ja koordinoidun käytön sekä teknisesti järkevän siirtoverkon kehittämisen. Rajasiirtoasetuksen mukaisesti ENTSO-E:n on osallistuttava verkkosääntöjen ja yhteiseurooppalaisen siirtoverkon kymmenvuotissuunnitelman laatimiseen.

ENTSO-E:n korkein päättävä elin on yleiskokous, jossa kaikki jäsenet ovat edustettuna. Työtä johtaa hallitus, jossa on 10 jäsentä eri puolilta Eurooppaa. Käytännön toiminta on organisoitu neljään komiteaan: markkinakomitea, käyttökomitea, suunnittelukomitea ja T&K-komitea. Niiden alaisuudessa on erilaisia työryhmiä ja alueellisia komiteoita. Laki- ja tietotekniikan asiantuntijat tukevat toimintaa oman ryhmänsä kautta. ENTSO-E:n sihteeristö sijaitsee Brysselissä.