;

ENTSO-E

ENTSO-E on EU:n järjestelmävastaavien kantaverkkoyhtiöiden yhdistys, jonka jäseninä on 39 yritystä 35 eri maasta.

ENTSO-E:n toimintaa säätelee EU:n sähkömarkkina-asetus (EU) 2019/943. Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden on tehtävä yhteistyötä edistääkseen sähkömarkkinoiden toimintaa ja sähkön rajakauppaa EU:ssa, sekä taatakseen siirtoverkon optimaalisen hallinnan ja koordinoidun käytön sekä teknisesti järkevän siirtoverkon kehittämisen. Sähkömarkkina-asetuksen mukaisesti ENTSO-E:n on osallistuttava verkkosääntöjen ja yhteiseurooppalaisen siirtoverkon kymmenvuotissuunnitelman laatimiseen.

ENTSO-E:n korkein päättävä elin on yleiskokous, jossa kaikki jäsenet ovat edustettuna. Työtä johtaa hallitus, jossa on 12 jäsentä eri puolilta Eurooppaa. Käytännön toiminta on organisoitu viiteen komiteaan: markkinakomitea, käyttökomitea, suunnittelukomitea, T&K-komitea sekä tieto- ja viestintäteknologioiden komitea. Niiden alaisuudessa on erilaisia työryhmiä ja alueellisia komiteoita. Laki- ja tietotekniikan asiantuntijat tukevat toimintaa oman ryhmänsä kautta. ENTSO-E:n sihteeristö sijaitsee Brysselissä.