;

Tukkusähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysfoorumi

Sähkömarkkinalain (SML) mukaan Fingrid vastaa sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämän tiedonvaihdon kehittämisestä. Tiedonvaihdon kehitys on tällä hetkellä jaettu erikseen vähittäis- ja tukkumarkkinoiden tiedonvaihdon kehitykseen. Vähittäismarkkinoiden osalta tiedonvaihdon kehitystä hoitaa Fingrid Datahub Oy, ja tukkumarkkinapuolesta vastaa emoyhtiö. Fingridin tavoitteena on tehdä yhteistyötä mm. sähkömarkkinatoimijoiden, palveluntarjoajien, valvovan viranomaisen, lainsäätäjän, etujärjestöjen, kansallisten ja kansainvälisten sanomaliikennettä kehittävien organisaatioiden sekä muiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Fingridin tarjoaman palvelun tulee olla tehokasta ja edistää tasapuolisesti ja syrjimättömästi toteutettua tiedonvaihtoa.

Tiedonvaihdon kehityksen tueksi Fingrid ylläpitää Tukkusähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysfoorumia. Foorumi on neuvoa-antava elin, joka keskustelee laaja-alaisesti ajankohtaisista tiedonvaihtoon liittyvistä kehitystarpeista, käsittelee ratkaisuehdotuksia ja lisää läpinäkyvyyttä tiedonvaihdon kehityksen osalta. Foorumin tuella Fingridin priorisoi konkreettisia kehitystoimenpiteitä ja pyrkii siihen, että kaikki toimeenpantavat kehitystoimet olisivat toimialalle mahdollisimman hyvin tiedossa ennakkoon, ja niiden valmistelussa olisi kuultu kattavasti kaikkia osapuolia, joita kehitystoimet koskettavat.

Fingridin edustajien lisäksi foorumi koostuu tukkumarkkinoiden tiedonvaihtoon liittyvien sidosryhmien, esimerkiksi jakeluverkkoyhtiöiden ja energiayhtiöiden, edustajista. Foorumin toiminta on avointa kaikille halukkaille, ja sen osallistujilta toivotaan aktiivista asennetta tiedonvaihdon kehitystä kohtaan. Foorumin kokousten pöytäkirjat ja materiaalit julkaistaan tällä sivulla.

Foorumin toiminta alkoi marraskuussa 2021, ja se kokoontuu noin kerran vuosineljänneksessä.

 

Kehitysfoorumin kokousten materiaalit

Kehitysfoorumin kokous 13.5.2024

Muistio

Esitysmateriaalit

 

Kehitysfoorumin kokous 12.2.2024

Muistio

Esitysmateriaalit

 

Kehitysfoorumin kokous 28.11.2023

Muistio

Esitysmateriaalit

 

Kehitysfoorumin kokous 11.9.2023

Muistio

Esitysmateriaalit

 

Kehitysfoorumin kokous 16.5.2023

Muistio

Esitysmateriaalit

 

Kehitysfoorumin kokous 14.2.2023

Muistio

Esitysmateriaalit

 

Kehitysfoorumin kokous 22.11.2022

Muistio

Esitysmateriaalit

 

Kehitysfoorumin kokous 13.9.2022

Muistio

Esitysmateriaalit

 

Kehitysfoorumin kokous 18.5.2022

Muistio

Esitysmateriaalit

 

Kehitysfoorumin kokous 8.2.2022

Muistio

Esitysmateriaalit

 

Kehitysfoorumin kokous 19.11.2021

Muistio

Esitysmateriaalit