Tukkusähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysfoorumi

Sähkömarkkinalain (SML) mukaan Fingrid vastaa sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämän tiedonvaihdon kehittämisestä. Tiedonvaihdon kehitys on tällä hetkellä jaettu erikseen vähittäis- ja tukkumarkkinoiden tiedonvaihdon kehitykseen. Vähittäismarkkinoiden osalta tiedonvaihdon kehitystä hoitaa Fingrid Datahub Oy, ja tukkumarkkinapuolesta vastaa emoyhtiö. Fingridin tavoitteena on tehdä yhteistyötä mm. sähkömarkkinatoimijoiden, palveluntarjoajien, valvovan viranomaisen, lainsäätäjän, etujärjestöjen, kansallisten ja kansainvälisten sanomaliikennettä kehittävien organisaatioiden sekä muiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Fingridin tarjoaman palvelun tulee olla tehokasta ja edistää tasapuolisesti ja syrjimättömästi toteutettua tiedonvaihtoa.

 

Tiedonvaihdon kehityksen tueksi Fingrid ylläpitää Tukkusähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysfoorumia. Foorumi on neuvoa-antava elin, joka keskustelee laaja-alaisesti ajankohtaisista tiedonvaihtoon liittyvistä kehitystarpeista, käsittelee ratkaisuehdotuksia ja lisää läpinäkyvyyttä tiedonvaihdon kehityksen osalta. Foorumin tuella Fingridin priorisoi konkreettisia kehitystoimenpiteitä ja pyrkii siihen, että kaikki toimeenpantavat kehitystoimet olisivat toimialalle mahdollisimman hyvin tiedossa ennakkoon, ja niiden valmistelussa olisi kuultu kattavasti kaikkia osapuolia, joita kehitystoimet koskettavat.

 

Fingridin edustajien lisäksi foorumi koostuu tukkumarkkinoiden tiedonvaihtoon liittyvien sidosryhmien, esimerkiksi jakeluverkkoyhtiöiden ja energiayhtiöiden, edustajista. Foorumin toiminta on avointa kaikille halukkaille, ja sen osallistujilta toivotaan aktiivista asennetta tiedonvaihdon kehitystä kohtaan. Foorumin kokousten pöytäkirjat ja materiaalit julkaistaan tällä sivulla.

 

Foorumin toiminta alkoi marraskuussa 2021, ja se kokoontuu noin kerran vuosineljänneksessä.

 

Kokousmateriaalit

Kokous 14.2.2023

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 22.11.2022

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 13.09.2022

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 18.05.2022

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 08.02.2022

Esitysmateriaali

Muistio

Kokous 19.11.2021

Esitysmateriaali

Muistio

Lisätietoja aiheesta

Eero Järvinen

suunnittelija
puh. 030 395 5377

Teemu Väre

asiantuntija
puh. 030 395 5295