Kysyntäjousto

Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön siirtämistä korkean kulutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan ajankohtaan tai käytön hetkellistä muuttamista tehotasapainon hallinnan tarpeisiin. Kysyntäjoustoa tarvitaan lisää, kun joustamattoman tuotannon, esim. ydinvoiman ja uusiutuvan energian, määrä verkossa lisääntyy. Joustamaton tuotanto asettaa haasteita nykyiselle markkinamallille, jossa vain energialla käydään kauppaa. Kysyntäjouston lisääminen on yksi toimenpide, jolla yritetään turvata nykyisen markkinamallin säilyminen jatkossakin.

Suomessa sähkön kulutus on toiminut tehotasapainon ylläpidossa käytettävinä reserveinä jo pitkään, keskittyen kuitenkin suurteollisuuteen, kuten metsä-, metalli- ja kemianteollisuuteen. Kysyntäjousto on luonteva mahdollisuus lisätä tarjontaa niin säätösähkö- kuin reservimarkkinoillakin.

Uusi asia sähkömarkkinoilla ovat myös ns. aggregaattorit eli yritykset, jotka muodostavat pienkulutuksesta ja -tuotannosta isomman kokonaisuuden, joka voi osallistua eri markkinoille. Kuluttajan oma pientuotanto voidaan rinnastaa kysyntäjoustoon, mikäli se reagoi markkinatilanteeseen ja sillä pienennetään kohteen sähkön ottoa verkosta, esimerkkeinä rakennusten ja liiketilojen varavoimakoneet.

Kysyntäjoustoon osallistuminen voi edellyttää yrityksiltä alussa investointeja, mutta pitkällä aikavälillä se voi tarjota kustannustehokkaan ratkaisun niin yritykselle kuin kansantaloudellekin.

Kysyntäjousto voi osallistua kaikille samoille markkinapaikoille kuin tuotantoresurssit. Osallistuminen esimerkiksi reserveihin voi tarkoittaa vaikkapa vain muutaman sekunnin mittaista verkosta otettavan tehon vähennystä, tai tunnin katkoa kerran kymmenessä vuodessa. Tai ei katkoa lainkaan, jos tehoa pystytään säätämään joustavasti!

Eri markkinapaikkojen aktivointien määrät, korvaustasot sekä tekniset vaatimukset vaihtelevat. Lisätietoa reservi- ja säätösähkömarkkinoista voi lukea täältä.

Vuorokausimarkkinoilla ja vuorokauden sisäisillä markkinoilla toimimiseen tarvitaan sopimus sähköpörssin kanssa, sekä sopimus avoimen sähköntoimittajan kanssa, jossa sovitaan tasevastuusta. Lisätiedot: http://www.nordpoolspot.com/ ja https://www.epexspot.com/en


Alla on kuvattu markkinoilla olevan kysyntäjouston määrä Suomessa: 

Kysyntäjousto
Kysyntäjousto
Kysyntäjousto
Sulje
Kysyntäjouston projektit

Fingrid tutki mahdollisuuksia lisätä kysyntäjouston eli sähkönkulutuksen ohjaamisen osuutta sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamiseen. Haimme vuoden 2014 aikana yhteistyökumppaneita kysyntäjouston pilottiprojekteihin esimerkiksi pienistä tai keskisuurista yrityksistä teollisuuden tai kaupan alalta.

Projektien loppuraportit

Kotitalouksien sähkölämmityksen hyödyntäminen kysyntäjoustona

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla

Pakkasvaraston hyödyntäminen taajuusohjatuksi käyttöreserviksi

Pienten varavoimakoneiden ja UPS-järjestelmien hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä sekä säätösähkömarkkinoilla

S-ryhmän kysyntäjoustoprojekti "HertSi"

Lue aiheesta lisää:

Selvitys sähkönkysyntäjoustopotentiaalista Suomessa

Fingrid-verkkolehden juttuja aiheesta (linkki 1) ja (linkki 2). 

 

 

Lisätietoja aiheesta

Jukka Rinta-Luoma

asiantuntija
puh. 030 395 4145