;

Päivänsisäisten ja vuorokausimarkkinoiden kehityssuunta

Energiamurros vaikuttaa nykyiseen markkinamalliin ja erityisesti lähellä toimitushetkeä tapahtuvaan kaupankäyntiin. Markkinatoimijoiden mahdollisuudet tehdä kauppaa lähempänä toimitushetkeä paranevat ja muutos kohti lyhyempää sykliä kaupankäynnissä on todennäköistä. Päivänsisäisessä kaupankäynnissä tullaan nykyisen jatkuva-aikaisen markkinan rinnalla toteuttamaan kolme huutokauppakierrosta, joissa rajasiirtokapasiteetille muodostuu pullonkaulatilanteissa arvo.

 

Tällä hetkellä kaupankäynti tarjousalueiden välillä päivänsisäisillä markkinoilla päättyy muualle Eurooppaan tuntia – ja Viroon puoli tuntia – ennen toimitushetkeä. Suomessa kaupankäynti on mahdollista tarjousalueen sisällä toimitusajankohtaan saakka. 

Pörssikaupankäynnissä siirrytään 15 minuutin kaupankäyntijaksoon vaiheittaisesti 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönoton jälkeen. Vuorokausimarkkinoilla (day-ahead -markkina) siirrytään 15 minuutin kaupankäyntijaksoon tämänhetkisen eurooppalaisen aikataulun mukaan vuonna 2025.

15 minuutin taseselvitysjaksoon siirtymisen myötä sähköpörsseillä on 22.5.2023 alkaen ollut mahdollisuus tarjota Suomen tarjousalueen sisällä 15 minuutin tuotteita päivänsisäisellä markkinalla (intraday -markkina).

 

Lisätietoja aiheesta

Satu Viljainen
johtava asiantuntija
puh. 030 395 4106