Päivänsisäisten ja vuorokausimarkkinoiden kehityssuunta

Energiamurros vaikuttaa nykyiseen markkinamalliin ja erityisesti lähellä toimitushetkeä tapahtuvaan kaupankäyntiin. Markkinatoimijoiden mahdollisuudet tehdä kauppaa lähempänä toimitushetkeä paranevat ja muutos kohti lyhyempää sykliä kaupankäynnissä on todennäköistä. Päivänsisäisessä kaupankäynnissä tullaan nykyisen jatkuva-aikaisen markkinan rinnalla toteuttamaan kolme huutokauppakierrosta, joissa rajasiirtokapasiteetille muodostuu pullonkaulatilanteissa arvo.

 

Tällä hetkellä kaupankäynti tarjousalueiden välillä päivänsisäisillä markkinoilla päättyy muualle Eurooppaan tuntia – ja Viroon puoli tuntia – ennen toimitushetkeä. Suomessa kaupankäynti on mahdollista tarjousalueen sisällä toimitusajankohtaan saakka. 

Pörssikauppaan 15 minuutin tuotteet tulevat käyttöön samanaikaisesti varttitaseen käyttöönoton kanssa. Aluksi 15 minuutin tuotteet tulevat päivänsisäiselle markkinalle ja myöhemmin myös vuorokausimarkkinalle. 

Lisätietoja aiheesta

Satu Viljainen

johtava asiantuntija
puh. 030 395 4106