;

Päivänsisäisten ja vuorokausimarkkinoiden kehityssuunta

Energiamurros vaikuttaa nykyiseen markkinamalliin ja erityisesti lähellä toimitushetkeä tapahtuvaan kaupankäyntiin. Markkinatoimijoiden mahdollisuudet tehdä kauppaa lähempänä toimitushetkeä paranevat ja muutos kohti lyhyempää sykliä kaupankäynnissä on todennäköistä. Nykyisen vuorokausimarkkinan 24 tunnin kaupankäynti-ikkuna voi lyhentyä ja kaupankäyntikierroksia voi olla useampia vuorokauden aikana. Nykyinen eurooppalainen lainsäädäntö ei kuitenkaan vielä tue tämän suuntaista muutosta. Päivänsisäisessä kaupankäynnissä on mahdollista, että nykyisen jatkuva-aikaisen markkinan rinnalla toteutetaan huutokauppakierroksia, jolloin rajasiirtokapasiteetille muodostuu pullonkaulatilanteissa arvo.

 

Tällä hetkellä kaupankäynti tarjousalueiden välillä päivänsisäisillä markkinoilla päättyy muualle Eurooppaan tuntia – ja Viroon puoli tuntia – ennen toimitushetkeä. Suomessa on käynnissä päivänsisäisten markkinoiden pilotti, jossa kaupankäynti on mahdollista tarjousalueen sisällä toimitusajankohtaan saakka. Pilotti jatkuu toistaiseksi 31.3.2021 saakka.

Pörssikauppaan 15 minuutin tuotteet tulevat käyttöön samanaikaisesti varttitaseen käyttöönoton kanssa. Aluksi 15 minuutin tuotteet tulevat päivänsisäiselle markkinalle ja myöhemmin myös vuorokausimarkkinalle. Vielä ei ole tiedossa, milloin 15 minuutin tuotteet ovat vuorokausimarkkinoiden käytössä.

Kapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan suuntaviivan (CACM) myötä Suomessa tulee toimimaan useampia sähköpörssejä. Tämä lisää markkinatoimijoiden vaihtoehtoja kaupankäyntipalvelujen hankintaan.

 

Lisätietoja aiheesta

Satu Viljainen

johtava asiantuntija
puh. 030 395 4106