;

Tarjousalueiden yhtenäisyys

Prosenttilukemat kertovat, kuinka monena prosenttina vuoden tunneista sinisellä esitetyllä alueella on ollut yhtenäinen tukkumarkkinahinta (vuorokausimarkkinat).

Kuva, jossa Suomi on ainoa tumma tarjousalue, kertoo, kuinka suuren osan vuoden tunneista Suomi on muodostunut omaksi erilliseksi hinta-alueekseen. Suomi on omana hinta-alueenaan, kun alueiden SE1, SE3 ja EE hinnat ovat erisuuret kuin Suomen aluehinta.

2015

1.1.2015 - 31.12.2015

2014

1.1.2014 - 31.12.2014

2013

1.1.2013-31.12.2013

2012

1.1.2012 - 31.12.2012

2011

1.11.2011–31.12.2011

Hinta-alueen yhtenäisyys Suomen ja Viron välillä 2011

Suomi omana hinta-alueenaan 2011

2010

Hinta-alueen yhtenäisyys Suomen ja Viron välillä 2010

Lisätietoja aiheesta

Pentti Säynätjoki
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5275