;

Vastakaupat

​Vastakaupat ovat sähkönsiirtojen hallintaan tehtyjä erikoissäätöjä.

Sähkönsiirtoa rajoittavaa kohtaa verkossa kutsutaan pullonkaulaksi. Kantaverkon lyhytaikaiset pullonkaulat hoidetaan kuntoon kaupallisesti vastakauppojen avulla ja pitkäaikaiset pullonkaulat hinta-alueilla tai verkkoa vahvistamalla.

Vastakaupalla muutetaan markkinaehtoisesti muodostuvaa voimalaitosten tuotannon alueellista jakaantumista. Esimerkiksi jos siirto Pohjois-Suomesta Etelä-Suomeen on liian suurta, niin Fingridin pyynnöstä ja kustannuksella tuotantoa lisätään etelässä ja vastavuoroisesti vähennetään pohjoisessa. Näin siirto saadaan halutuksi (pienemmäksi) ja maan kokonaistase pysyy kuitenkin samana.

Pohjoismaisilla yhteyksillä käytettävissä olevaa siirtokapasiteettia määrittäessä otetaan huomioon verkon käyttötilanne, kuten verkon suunnitellut huoltotyöt ja tuotanto- ja kulutustilanne. Mahdollisissa verkon häiriötapauksissa Fingrid takaa vahvistamansa siirrot rajan yli tarvittaessa vastakaupoin käyttövuorokauden loppuun.

Vastakaupan kustannukset katetaan verkkotariffilla ja pullonkaulatuloilla.

Vastakaupan kustannukset julkaistaan Fingridin puolivuosikatsauksissa ja Entso-E:n palvelussa >

 

Lisätietoja aiheesta

Jussi Huttunen
erikoisasiantuntija 
puh. 030 395 4242