Joustoresurssihanke

Fingrid suunnittelee yhteistyössä Viron kantaverkkoyhtiön Eleringin ja Ahvenanmaan kantaverkkoyhtiön Kraftnät Ålandin kanssa joustoresurssihanketta, jonka tavoitteena on edistää hajautettujen resurssien tarjoaman jouston laajamittaista hyödyntämistä paikallisesti, kansallisesti, Suomen ja Ahvenanmaan sekä Suomen ja Viron välillä.

Hankkeen tavoitteena on selvittää joustoresurssien tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä mahdollisimman monipuolisesti sähkönsiirto- ja jakeluverkkojen sekä asiakkaiden erilaisiin käyttötarpeisiin. Samassa yhteydessä selvitetään joustoresurssien tehokasta hyödyntämistä yli kansallisten rajojen suurjännitteisillä tasasähköyhteyksillä. 

Hanke on saanut alkuvuodesta 2020 EU-komission älyverkkohankkeiden (Smart Grid Projects of Common Interest, PCI) statuksen.

Joustoresurssihankkeen valmistelu on keskeytetty keväällä 2020. Hankkeeseen suunnitelluista osakokonaisuuksista erityisesti joustomarkkina-alustat vaativat jatkotutkimusta, ja tutkimustyö jatkuu osana kahta osittain Euroopan komission rahoittamaan T&K-hanketta: vuonna 2019 alkanutta INTERRFACE-hanketta ja lokakuussa 2020 rahoituspäätöksen saanutta OneNet-hanketta.

 

Lisätietoja aiheesta

Jukka Rinta-Luoma

asiantuntija
puh. 030 395 4145