Joustoresurssihanke

Fingrid suunnittelee yhteistyössä Viron kantaverkkoyhtiön Eleringin ja Ahvenanmaan kantaverkkoyhtiön Kraftnät Ålandin kanssa joustoresurssihanketta, jonka tavoitteena on edistää hajautettujen resurssien tarjoaman jouston laajamittaista hyödyntämistä paikallisesti, kansallisesti, Suomen ja Ahvenanmaan sekä Suomen ja Viron välillä.

Hankkeen tavoitteena on selvittää joustoresurssien tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä mahdollisimman monipuolisesti sähkönsiirto- ja jakeluverkkojen sekä asiakkaiden erilaisiin käyttötarpeisiin. Samassa yhteydessä selvitetään joustoresurssien tehokasta hyödyntämistä yli kansallisten rajojen suurjännitteisillä tasasähköyhteyksillä. 

Joustoresurssihanke on suunniteltu toteutettavan vuosina 2020-2024. Hanke on saanut EU-komission älyverkkohankkeiden (Smart Grid Projects of Common Interest, PCI) statuksen.