;

Pilottihankkeita

Ilmastonmuutoksen torjunta on meidän kaikkien yhteinen asia, ja kuluttajilla on oltava mahdollisuus osallistua siihen omilla valinnoillaan. Sähkön käyttäjät voivat jatkossa sähkön myyjän valinnan ohella osallistua myös kysyntäjoustoon. Kulutusjouston lisääminen mahdollistaa siirtymän vihreään sähköjärjestelmään kustannustehokkaasti ja markkinaehtoisesti.

Myös sähkön markkinapaikat on päivitettävä yhteensopiviksi uuden tuotantorakenteen kanssa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kaupankäyntimahdollisuuksien lisäämistä juuri ennen sähkön käyttöajankohtaa. Tavoitteenamme on luoda sähkömarkkinatoimijoille, niin kuluttajille kuin tuottajille, uusia mahdollisuuksia osallistua puhtaan sähköjärjestelmän tasapainottamiseen. Uskomme, että tulevaisuudessa järjestelmän tasapainottaminen voidaan tehdä nykyistä markkinaehtoisemmin, hajautetummin ja siten, että kuluttaja pääsee hyötymään joustokyvystään.

Fingridin visiossa tulevaisuuden sähköjärjestelmä on vihreä, valoisa ja kohtuuhintainen. Olemme jo matkalla kohti tätä visiota.