Asiakastoimikunnat

Toimikunnat ovat neuvoa antavia elimiä, jotka toimivat yhdyssiteenä Fingridin ja  eri asiakasryhmiemme edustajien välillä. Näitä asiakasryhmiä ovat sähkön tuottajat, jakelijat, käyttäjät, myyjät ja muut sähkömarkkinatoimijat. Toimikunnat antavat näkemyksiä Fingridin toiminnasta ja asiakkaille tarjottavista palveluista. 

Jokaisessa asiakastoimikunnassa on 8-12 jäsentä, joista määräosa vaihtuu vuosittain. Toimikunnissa noudatetaan kilpailuoikeuden periaatteita ja säännöksiä

Neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa asiakasnäkökulmasta näkemyksiä yhtiön toimintaympäristöön sekä liiketoimintaan ja asiakkaalle tarjottaviin palveluihin liittyen. Käsiteltävät asiat koskevat Fingridin tuottamia palveluita ja palveluiden hinnoittelua, sähkömarkkinoihin liittyvää regulaatiota, kantaverkkoinvestointeja, sähkömarkkinoiden kehittämistä ja verkon käyttökysymyksiä.

Se on ensisijaisesti neuvoa antava keskustelufoorumi, joka toimii yhdyssiteenä Fingridin ja sen asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien välillä. Esille tulevat näkökohdat kirjataan pöytäkirjaan. Neuvottelukunta ei tee muodollisia päätöksiä.

Neuvottelukuntaan kuuluu vähintään kymmenen ja enintään neljätoista jäsenta. Nämä edustavat tasapuolisesti sähkön tuottajia, siirtäjiä, myyjiä, käyttäjiä ja muita sähkömarkkinatoimijoita. Jäseniä valittaessa pyritään myös maantieteelliseen kattavuuteen.

Fingridin hallitus kutsuu neuvottelukunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Puheenjohtajana toimii asiakkaan edustaja. Jäsenen toimikausi on kolme vuotta siten, että vuosittain jäsenistöstä vaihtuu kolmannes. Toimikunnan sihteeri on Fingridistä.

Lue lisää neuvottelukunnasta

Jäsenet 2023

Stefan Damlin, Vaasan Sähkö Oy
Kristian Gullstén, Napapiirin Energia ja Vesi Oy
Jouni Haikarainen, Lahti Energia Oy
Mikko Halonen, S-Voima Oy
Juha Keski-Karhu, Väre Oy
Lauri Laine, Nurmijärven Sähkö Oy
Petra Lundström, Fortum Oyj
Pertti Menonen, PKS Sähkönsiirto Oy
Pirita Mikkanen, Metsä Board Oyj
Heikki Peltomaa, WPD Finland Oy (puheenjohtaja)
Jyrki Tammivuori, Caruna Oy
Esa Ukkonen, Stora Enso Oyj

Fingridin jäsenet

Jukka Ruusunen
Jussi Jyrinsalo
Rami Saajoranta (sihteeri)

Kokoukset 2023

14.3.2023; 6.-7.6.2023; 12.9.2023; 4.12.2023

Kokousaineisto 2023

14.3.2023

Asialista
Ajankohtaiskatsaus, Jukka Ruusunen
Käyttövarmuuden hallinta, Jyrki Uusitalo
Kilpailuoikeudellinen ohje, Antti Kivipuro
Neuvottelukunnan vuosikello 2023, Jyrinsalo, Peltomaa, Saajoranta 

Kokoukset 2022

10.3.2022; 16.6.2022; 17.-18.8.2022; 5.12.2022

Kokousaineistot 2022

5.12.2022

Asialista
Muistio
Ajankohtaiskatsaus, Jukka Ruusunen
Asiakastyytyväisyystutkimus, Jussi Jyrinsalo
Sähkömarkkinoiden kehitysasiat (EU, Pohjoismaat, Suomi), Asta Sihvonen-Punkka

17.-18.8.2022
Asialista
Muistio
Ajankohtaiskatsaus, Jukka Ruusunen
Sähköjärjestelmävisio, Jussi Jyrinsalo
ENTSO-E ja kantaverkkoyhtiöiden eurooppalainen yhteistyö, Jussi Jyrinsalo
Pohjoismainen tariffivertailu, Rami Saajoranta

16.6.2022
Asialista
Muistio
Ajankohtaiskatsaus, Jukka Ruusunen
Investointikatsaus, Timo Kiiveri
Keinoja siirtokapasiteetin riittävyyden varmistamiseen, Jussi Jyrinsalo
Fingridin yritystalouden näkymät,  Jussi Pohjanpalo & Jukka Metsälä

10.3.2022
Asialista
Muistio
Fingridin kilpailuoikeudellinen ohjeistus, Antti Kivipuro
Neuvottelukunnan vuosikello 2022, Mikko Lepistö
Ajankohtaiskatsaus, Jukka Ruusunen
Käyttövarmuuden hallinta, Jonne Jäppinen
Fingridin sähköjärjestelmävisio, Mikko Heikkilä, Risto Kuusi

Kokousaineistot 2017-2021

Kokousaineistot 2021

8.12.2021
Asialista
Muistio
Ajankohtauskatsaus, Jukka Ruusunen
Asiakastyytyväisyys 2021, Jussi Jyrinsalo
Markkinoiden kehityshankkeet, Asta Sihvonen-Punkka

9.-10.8.2021
Asialista
Muistio
Ajankohtaiskatsaus Jukka Ruusunen
Verkkovisio Jussi Jyrinsalo

3.6.2021
Asialista
Muistio
Ajankohtaiskatsaus Jukka Ruusunen
Investointikatsaus Timo Kiiveri
Talouden näkymät

11.3.2021
Asialista
Muistio
Fingridin kilpailuoikeudellinen ohjeistus
Ajankohtaiset
Vuosikello
Käyttövarmuuden hallinta

Kokousaineistot 2020

3.12.2020
Asialista
Muistio
Ajankohtaiset
Tilannekatsaus verkkovisioon
Asiakastyytyväisyystutkimus

12.8.2020
 
Kokousaineistot 2019
 
4.12.2019
Asialista 


29.8.2019
Asialista
Muistio
Ajankohtaiskatsaus 
Fingridin palvelujen kehitys 
Investointikatsaus

6.6.2019
Asialista 
Muistio  
Ajankohtaiskatsaus  
Käyttötoiminta

13.2.2019
Asialista 
Muistio 
Ajankohtaiskatsaus 
Kilpailuoikeudellinen ohjeistus 
Talousjohtaminen ja datan hallinta 
Fingridin sähköiset palvelut 
Neuvottelukunnan vuosikello 2019

Kokousaineistot 2018

18.12.2018
Asialista
Muistio 
Ajankohtaiskatsaus 
Yleistä sähkömarkkinakehityksestä 
Selvitys tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi 
Asiakastutkimuksen tulokset 2018 
Ehdotus tehonvajaussuojan toteuttamiseksi

24. – 25.9.2018 
Asialista 
Muistio 
Datahub-projektin tilannekatsaus 
Digitaalinen sähköasema  
Ajankohtauskatsaus Fingridin toimintaan 
Selvitys tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi

6.6.2018 
Asialista 
Muistio 
Ajankohtaiskatsaus Fingridin toimintaan 
Sähköjärjestelmän tulevaisuusskenaariot meillä ja Euroopassa 
Kantaverkon käyttötoiminnan haasteet tuotantorakenteen muuttuessa 
Vaihtoehdot tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi kantaverkkotariffissa 
Keskustelu Fingridin asiakastoimikuntien rakenteesta

12.3.2018 
Asialista 
Muistio 
Ajankohtaiskatsaus 
Tietoa kilpailuoikeudellisesta ohjeesta ja ohje 
Fingridin vuosi 2017 
Tilannekatsaus: puhtaan energian paketti, Ollilan raportti, verkkosääntöjen implementointi 
Fingridin kansainvälinen toiminta

Kokousaineistot 2017

5.12.2017 
Asialista 
Muisti
Ajankohtaiskatsaus yhtiön toimintaan 
Fingridin asiakastyytyväisyys 2017 
Sähkömarkkinoiden kehittyminen 
Neuvottelukunnan kokoonpano 2018

11.9.2017 
Asialista 
Muistio 
Katsaus Fingridin ajankohtaisiin asioihin 
Yhtiön talousnäkökulma ja kustannustehokkuuden hallinta 
Kantaverkon investointikriteerit ja tärkeimmät verkkoinvestoinnit 
Työturvallisuuden hallinta Fingridin työmailla 
Kantaverkon kehittämissuunnitelma 

Kantaverkkotoimikunta 

Kantaverkkotoimikunnan tehtävänä on tuottaa ideoita, näkemyksiä ja kokemuksia Fingridin kantaverkkopalvelun kehittämiseksi. Kantaverkkopalvelulla varmistetaan sähköyhtiöille ja sähköä käyttävälle teollisuudelle luotettava ja tarpeita vastaava sähkönsiirto kantaverkossa. Lue lisää kantaverkkopalvelusta

Lue lisää kantaverkkotoimikunnasta

Jäsenet vuonna 2023

Janne Ala, Kemijoki Oy
Marko Haapala, Rauman Energia Oy
Petri Hyyryläinen, UPM Communications Papers (puheenjohtaja)
Timo Jutila, Kajave Oy
Mikko Kurki, Sappi Finland Operations Oy
Harri Leppänen, SSAB Europe Oy
Teemu Loikkanen, OX2 Finland Oy
Jenny Martiskainen, Savon Voima Verkko Oy
Magnus Nylander, Porvoon Sähköverkko Oy
Jani Pulli, PVO Vesivoima Oy
Tomi Toivonen, Turku Energia Sähköverkot Oy
Erik Trast, CPC Finland Oy
Kari Vessonen, Caruna Oy

Fingridin jäsenet: Jussi Jyrinsalo, Petri Parviainen ja Katariina Saarinen (sihteeri)

Kokousaineistot

25.5.2023 teemat: Talven jälkianalyysi, Järjestelmävisio
Esityslista
Kokousmateriaalit

10.2.2023 teemat: Toimikunnan järjestäytyminen, Katsaus länsirannikon tilanteeseen
Esityslista
Muistio
Kokousmateriaalit
Ennakkotehtävät toimitettu sähköpostitse toimikunnan jäsenille

9.12.2022 teema: Suuntaajavaltainen sähköjärjestelmä
Esityslista
Muistio
Kokousmateriaalit
Ennakkotehtävät toimitettu sähköpostitse toimikunnan jäsenille

29.9.2022 teema: Tulevan talven tehotilanne
Esityslista
Muistio
Kokousmateriaalit

1.6.2022 teema: Fingridin sähköjärjestelmävisio
Esityslista
Muistio
Kokousmateriaalit

2.2.2022 teema: yleiset liittymisehdot ja liittymismaksuperiaatteet
Esityslista
Muistio
Ennakkotehtävät toimitettu sähköpostitse toimikunnan jäsenille
Kilpailuoikeudellinen ohjeistus
Yleiset liittymisehdot YLE2021
Energiaviraston vahvistamispäätös / YLE 2021 / 28.12.2021
Kantaverkon liittymismaksuperiaatteet 
Kokousmateriaalit

Kokousaineistot 2020-2021

15.12.2021 teema: Fingridin onnistumisen mittaaminen
Esityslista
Muistio
Ennakkotehtävä 1
Ennakkotehtävä 2: arvio toimikunnan työstä, kyselylinkki lähetetty sähköpostitse
Kokousmateriaalit

23.-24.9.2021 teemat: käyttötoiminta, siirtokeskeytyssuunnittelun kehittäminen

Esityslista
Muistio
Ennakkotehtävä
Kokousmateriaalit
Matkakokouksen ohjelma on toimitettu sähköpostilla toimikunnan jäsenille

4.5.2021 teemat: liityntävalmiuksien kehittäminen, viestintä

Esityslista
Muistio
Ennakkotehtävänä on kysely, joka on toimitettu sähköpostilla toimikunnan jäsenille
Kokousmateriaalit


28.1.2021 teema: verkkovisio

Esityslista
Muistio
Ennakkotehtävät toimitettu sähköpostilla toimikunnan jäsenille.
Kokousmateriaalit
Kilpailuoikeudellinen ohjeistus

9.12.2020 teema: sähkönsiirto ja kantaverkon käyttö 

Esityslista
Muistio
Ennakkotehtävä
Kokousmateriaalit

30.9.2020 teema: kantaverkon kehittäminen ja ylläpito

Esityslista
Muistio
Ennakkotehtävä
Kantaverkon kehittämissuunnitelma
Kokousmateriaalit

9.6.2020 teema: liittyminen kantaverkkoon

Esityslista
Muistio
Ennakkotehtävä
Kokousmateriaalit

3.2.2020 teema: uuden toimikunnan järjestäytyminen ja toimintatavat

Esityslista
Muistio
Ennakkotehtävä
Toimikunnan tehtävät
Kilpailuoikeudellinen ohjeistus: ohje ja esityskalvot
Kantaverkkopalvelut tutuksi
Fingridin ajankohtaiset
Kantaverkkopalvelujen ajankohtaiset

 

 
Sähkömarkkinatoimikunta 

Sähkömarkkinatoimikunta toimii yhdyssiteenä Fingridin ja Suomessa toimivien sähkömarkkinaosapuolien välillä. Toimikunta on neuvoa antava keskustelufoorumi, joka auttaa yhtiötä pohjoismaisten ja eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittämisessä. Fingrid informoi toimikuntaa sähkömarkkinoiden kehityksestä sekä eurooppalaisesta yhteistyöstä ja saa puolestaan toimikunnalta palautetta kulloinkin ajankohtaisista kehityssuunnitelmista.

Lue lisää sähkömarkkinatoimikunnasta

Jäsenet

Outi Ervasti, Neste Oyj
Maarit Herranen, Äänekosken Energia Oy
Jukka Joronen, Tampereen Sähkölaitos Oy
Antti Keskinen, Ilmatar Oy 
Esko Kytömäki, Volue Market Services AS Filial Finland
Mika Laakkonen, Power-Deriva Oy
Reima Neva, EPV Energia Oy
Teija Pelkonen, UPM Kymmene Oy (puheenjohtaja)
Jan Rönnback, Fortum Oyj
Ville Sihvola, Elenia Oy
Harri Sirpoma, Helen Oy
Matti Supponen, Suomen sähkönkäyttäjät ry
Mikael Surakka, Outokumpu Oyj
Margus Vals, Eesti Energia AS

Fingridin jäsenet

Asta Sihvonen-Punkka  
Meri Viikari (sihteeri)
 

Kokousajat 2023: 16.3.., 16.6., 5.9. ja 15.12.

 
Kokousaineistot:

16.3.2023
 
 
 
 
 
 
 
Kokousaineistot 2017-2022
9.12.2022
 
 
 
 
 
 
 
 
9.9.2022
 
 
 
 
 
 
 
25.5.2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.3.2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.12.2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.9.2021
 
 

Asialista

Datahub-ajankohtaiset

Komission ehdotus sähkön tuontia koskevista hiilitulleista

 
 

Energiaviraston päätös siirto-oikeuksien käyttöönotosta ja
suojausmahdollisuuksien varmistamisesta

Varttitaseen ajankohtaiset ja vaihtoehtoinen käyttöönotto

Asiakas esittäytyy: Caruna

Sähkömarkkinoiden ajankohtaiset

9.6.2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.3.2021
 
 
 
 
 
 
 

Tasehallintahanke:
 
9.12.2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.9.2020
 
 
 

26.5.2020

Muistio

Asialista

Solutions raportti 2020

Pohjoismainen tariffivertailu

Tasepalveluehtojen ja maksujen päivitys

Asiakas esittäytyy: Valio Oy

Sähkömarkkinapalveluiden tavoitteet ja toimenpiteet, jatkoa
viime kokouksen keskusteluun

Muut asiat

10.3.2020

Muistio

Asialista

Kilpailuoikeudellinen ohjeistus

Rajasiirtoyhteyksien käytettävyys

Fingrid Avoin data -asiakaskyselyn palaute

Sähkömarkkinapalvelut ja niiden tavoitteet

Asiakas esittäytyy - Väre Energia Oy

Muut asiat

4.12.2019

Muistio

Asialista

Pohjoismainen hinta-alueselvitys

Keskeytyssuunnittelun periaatteet

Tasehallintahankkeen tiekartta

aFFR-reservien säädön periaatteet

Asiakas esittäytyy: Pohjois-Karjalan sähkö

Fingridin asiakastoimikunnat 2020 ja asiakaskysely 2019

Muut ajankohtaiset: datahub

Ensi vuoden kokoukset

17.9.2019

Muistio

Asialista

Ajankohtaista asiaa datahub-projektista

Uusi nopea taajuusreservi, FFR

Pohjoismaisen tasehallintahankkeen tilannekatsaus

Metsä Group esittelyssä

Fingridin palveluiden kehitys

Tasehallintahankkeen asiakasyhteistyö

14.6.2019

Muistio

Asialista

 
 
 
 
 
 
22.3.2019
 
 

 

5.12.2018

Muistio

Markkinatoimikunnan itsearviointi

Markkinatoimikunnan jäsenet 2019

Markkinatoimikunnan kokous 4 asialista

Suomi-Norja -rajan suunnitellut järjestelyt

Säätömarkkinoiden maksimi- ja minimihinnat


13.9.2018

Muistio

Asialista

7.6.2018


15.2.2018


12.12.2017

Asialista

Eurooppalaiset verkkosäännöt

Nord Pool Intraday Auctions

Johtokadun aloitteiden edistäminen

Inertia 2 -projekti

Sähkömarkkinoiden ajankohtaiskatsaus

Markkinatoimikunnan itsearvio


12.9.2017

Kokouksen muistio

Asialista

Pohjoismaisen tasehallinnan ajankohtaistilanne

Nordic Market Design

Sähkömarkkinoiden edistämisen periaatteet
sekä liite

Aggregointimahdollisuuksien kehittäminen reservimarkkinoille

Uusi taajuusohjattujen reservien todentamisprosessi

Sähkömarkkinoiden ajankohtaiskatsaus