Asiakastoimikunnat

Toimikunnat ovat neuvoa antavia elimiä, jotka toimivat yhdyssiteenä Fingridin ja  eri asiakasryhmiemme edustajien välillä. Näitä asiakasryhmiä ovat sähkön tuottajat, jakelijat, käyttäjät, myyjät ja muut sähkömarkkinatoimijat. Toimikunnat antavat näkemyksiä Fingridin toiminnasta ja asiakkaille tarjottavista palveluista. 

Jokaisessa asiakastoimikunnassa on 8-12 jäsentä, joista määräosa vaihtuu vuosittain. Toimikunnissa noudatetaan kilpailuoikeuden periaatteita ja säännöksiä

Neuvottelukunta

Fingridin neuvottelukunta on neuvoa antava elin ja kahdensuuntainen informaatiokanava asiakkaiden ja yhtiön välillä. Sen tehtävänä on antaa asiakasnäkökulmasta näkemyksiä yhtiön toimintaympäristöön sekä liiketoimintaan ja palveluihin.  Asiakasryhmien edustajat voivat myös tuoda käsiteltäväksi omia esityksiään.

Puheenjohtajana toimii asiakkaan edustaja ja yhden jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Toimikunnan sihteeri on Fingridistä.

Lue lisää neuvottelukunnasta

Jäsenet 2019

Timo Honkanen, Turku Energia Oy (puheenjohtaja)
Timo Jokinen, Inergia Oy
Elina Kivioja, Vattenfall Oy
Jarkko Kohtala, Elenia Oy
Mika Lehtimäki, Boliden Kokkola Oy
Tony Lindström, Outokumpu Oyj
Simon-Erik Ollus, Fortum Oyj
Juha Rintamäki, Vaasan Sähköverkko Oy
Matti Ryhänen, Savon Voima Verkko Oy
Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan Voima Oyj
Antti Vilkuna, Suomen Voima Oy
Mikko Vuori, UPM Communications Paper Oy

Fingridin jäsenet

Jukka Ruusunen 
Jussi Jyrinsalo 
Rami Saajoranta (sihteeri)

 

Kokousajankohdat 2019

13.2. 
6.6. 
29. - 30.8.
4.12. 

 

Kokousaineisto


29.8.2019

Asialista

Ajankohtaiskatsaus

Fingridin palvelujen kehitys

Investointikatsaus


6.6.2019

Asialista

Ajankohtaiskatsaus

Käyttötoiminta


13.2.2019

Esityslista

Pöytäkirja

Ajankohtaiskatsaus

Kilpailuoikeudellinen ohjeistus

Talousjohtaminen ja datan hallinta

Fingridin sähköiset palvelut

Neuvottelukunnan vuosikello 2019

18.12.2018

Asialista 

Pöytäkirja

Ajankohtaiskatsaus

Yleistä sähkömarkkinakehityksestä

Selvitys tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi

Asiakastutkimuksen tulokset 2018

Ehdotus tehonvajaussuojan toteuttamiseksi

24. – 25.9.2018

Asialista

Pöytäkirja

Datahub-projektin tilannekatsaus

Digitaalinen sähköasema 

Ajankohtauskatsaus Fingridin toimintaan

Selvitys tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi

6.6.2018

Asialista

Pöytäkirja

Ajankohtaiskatsaus Fingridin toimintaan

Sähköjärjestelmän tulevaisuusskenaariot meillä ja Euroopassa

Kantaverkon käyttötoiminnan haasteet tuotantorakenteen muuttuessa

Vaihtoehdot tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi kantaverkkotariffissa

Keskustelu Fingridin asiakastoimikuntien rakenteesta

12.3.2018

Asialista

Pöytäkirja

Ajankohtaiskatsaus

Tietoa kilpailuoikeudellisesta ohjeesta ja ohje

Fingridin vuosi 2017

Tilannekatsaus: puhtaan energian paketti, Ollilan raportti, verkkosääntöjen implementointi

Fingridin kansainvälinen toiminta

5.12.2017

Asialista

Pöytäkirja 

Ajankohtaiskatsaus yhtiön toimintaan

Fingridin asiakastyytyväisyys 2017

Sähkömarkkinoiden kehittyminen

Neuvottelukunnan kokoonpano 2018

11.9.2017

Asialista

Pöytäkirja

Katsaus Fingridin ajankohtaisiin asioihin

Yhtiön talousnäkökulma ja kustannustehokkuuden hallinta

Kantaverkon investointikriteerit ja tärkeimmät verkkoinvestoinnit

Työturvallisuuden hallinta Fingridin työmailla

Kantaverkon kehittämissuunnitelma

 

Verkkotoimikunta

Verkkotoimikunnan tehtävänä on toimia verkonkehittämiseen liittyvänä yhteistyöelimenä Fingridin ja sen Asiakkaiden välillä. Asialistalla on usein ajankohtaisia aiheita mm. kantaverkon suunnittelusta, rakentamisesta, mittauksesta ja kantaverkkoliityntöjen periaatteellisista kysymyksistä.

Asiakkaiden näkemykset ja tarpeet ovat verkkosuunnittelun perusta. Verkkotoimikunta pyrkii parantamaan ja syventämään entisestään tätä vuorovaikutusta pyrkien yhdessä kehittämään Asiakkaiden ja Fingridin välistä suunnitteluun ja verkon rakentamiseen liittyvää yhteistyötä. Toimikuntatyö lisää mielipiteiden vaihtoa kantaverkon ylläpitoon ja ympäristöön liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää verkkotoimikunnasta

Jäsenet

Arto Gylén, PKS - Sähkönsiirto Oy
Hannu Halminen, Sallila Sähkönsiirto Oy 
Ismo Heikkilä, Kemijoki Oy 
Anne Kärki, Outokumpu Europe Oy
Risto Lappi, Vantaan Energia Sähköverkot Oy (puheenjohtaja)
Tommi Lähdeaho, Elenia Oy 
Arto Nikkanen, LE-Sähköverkot Oy
Jukka Rajala, EPV Alueverkko Oy 
Mikko Rintamäki, Kokkolan Energia Oy
Esa Ukkonen, Stora Enso Oyj
Katja Virkkunen, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy

Fingridin jäsenet

Timo Kiiveri
Petri Parviainen
Katariina Saarinen (sihteeri) 

Vuoden 2019 kokousajat 

21.2. Fingrid Käpylä
29.5. Fingrid Käpylä
4. - 5.9. matkakokous
3.12. joululounas, Helsinki

Uusin kokousaineisto

4.- 5.9.

Muistio

Esityslista

Sähkönsiirtopalvelujen ajankohtaiset ja Fingridin palvelujen kehittäminen 

Fingridin ajankohtaiset

Elenian Terveenä kotiin -työturvallisuusohjelma

 

29.5.

Muistio

Esityslista 

Ajankohtaiset

Investointikatsaus

Varttitaseen tilannekatsaus

Hajautettujen resurssien hyödyntäminen

Datahubin tilannekatsaus

Puhtaan energian paketti ja muut toimintaympäristön muutokset

Compass Lexecon: Taloustieteellinen analyysi uusien kalatalousvelvoitteiden vaikutuksista

 

21.2.

Muistio

Esityslista

Fingridin ajankohtaiset

Kulkuaaltomittausjärjestelmä

Fingridin sähköiset palvelut

Merkittävät häiriöt

Fingridin uusi sähkön laadun mittausjärjestelmä

Sähkönsiirron ajankohtaiset

 

28.11.

Muistio

Esityslista

Varttitase ja sähkömarkkinoiden tulevat muutokset

Digitaalinen sähköasema

Kunnonhallinnan kehitysnäkymiä

Sähkönsiirtopalvelut ajankohtaista

Fingridin ajankohtaiset kuulemiset

Tehoon perustuva kulutusmaksu ja asiakastoimikunnan muutokset

 

25.-26.9.

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset

Fenno-Skan-vuosihuollot

Rajasiirtoyhteyksien luotettavuuden parantaminen

Mitä Olkiluoto 3 tarkoittaa kantaverkolle

Järjestelmäsuoja

Sähkönsiirtopalvelujen ajankohtaiset

 

7.6.2018

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset ja katsaus kantaverkon kehittämiseen ja kunnonhallintaan

Boliden Harjavalta esittäytyy 

Kantaverkkovisio

Työturvallisuuden hallinta Fingridin työmailla

Stora Enson työturvallisuus

Sähkönsiirtopalveluiden ajankohtaisia kuulumisia

 

14.3.2018

Muistio

Esityslista

Kilpailulainsäädäntö ja kilpailuoikeudellinen ohje

Fingridin ajankohtaiset kuulumiset

Elenia esittäytyy

Vuoden 2017 viat ja häiriöt

Sähkömarkkinoiden ajankohtaiset kuulumiset

Pohjoismaiset skenaariot

Kantaverkkopalveluiden ajankohtaiset kuulumiset ja keskustelu toimikuntatyöskentelyn kehitystarpeista

 

29.11.2017

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset ja investointien tehokkuus

Kunnossapidon uudet tuulet

Kunnonhallinta

Sähkönsiirtopalvelujen ajankohtaiset

Kantaverkon kehittämissuunnitelma

 

12.9.2017

Kokouksen muistio

Esityslista

Fingridin ajankohtaiset ja Pohjos-Suomen verkon kehittäminen

Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille

Alueellinen verkkosuunnittelu, Pohjois-Suomi

 

Käyttötoimikunta

Käyttötoimikunnan tehtävänä on ottaa kantaa ja esittää näkemyksiä sähköjärjestelmän käyttöön ja käyttövarmuuden hallintaan liittyviä menettelytapoja kehitettäessä. Käsiteltävät aiheet koskevat mm. voimajärjestelmän käyttöä, tehotasapainon ylläpitoa, reservien hankintaa, keskeytyssuunnittelua sekä häiriöselvitystä.

Lue lisää käyttötoimikunnasta

Jäsenet

Tuomas Candelin-Palmqvist, Tuuliwatti Oy
Mikael Heikkilä, Fortum Oyj 
Teppo Härkönen, Helen Sähköverkko Oy
Sakari Kauppinen, JE Siirto Oy
Petri Kopi, Kemira Chemicals Oy
Heikki Paananen, Elenia Oy (puheenjohtaja)
Hannu Parkkonen, Kuopion Energia Oy
Pekka Pollari, UPM Energia
Pentti Rimali, Rovakaira Oy 
Timo Torvela, Tuike Finland Oy 
Juho Uurasjärvi, Turku Energia Sähköverkot Oy
Jarno Virtanen, Nivos Energia Oy

 

Fingridin jäsenet


Reima Päivinen 
Jonne Jäppinen (sihteeri)

11.3.2019


Esityslista

Käyttötoimikunnan toimintamalli ja vuosikello 2019

Ajankohtaista

Käyttötilanne ja häiriöt

Tehotasapaino ja reservit

Etelä-Suomen Jäätyvä 2019 -harjoituksen kokemukset

Käyttötoiminnan verkkosääntöjen tilanne, NC ER -implementoinnin tilannekatsaus 

Käyttötoiminnan verkkosääntöjen tilanne, yhteenveto 

Alitaajuussuoja

Fingridin sähköisten palvelujen kehitys 

27.11.2018

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset asiat

Käyttötoimikunnan toimintamalli 2019

Talven tehotilanne, reservien hankinta ja tehonvajaussuojaus

Ajankohtaista varautumisesta ja Jäätyvä-kokemuksia

Kulkuaaltoon perustuva vianpaikannus

24 h toimintavalmius 

Fingridin asiakastyytyväisyyskyselyn sekä tehotariffi-selvityksen tulokset 

26.9.2018

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset asiat

aFRR-kapasiteettimarkkina

NC ER -suunnitelmat

Tehonvajaussuojan uusiminen

12.6.2018

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset asiat

Tehonvajaussuojan uudet periaatteet

Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta

24 h toimintavalmius sähkökatkoissa

Valvomo 2023 -hanke

Vaihtoehdot tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi kantaverkkotariffissa


21.3.2018

Muistio

Esityslista

Elenian ajankohtaiset

Ajankohtaiset

Pohjoismaisen tasehallinnan tulevaisuus

Tasehallinnan verkkosäännön sidosryhmävaikuttaminen 

Säätökapasiteetin hankinta 

Talven 2017 / 2018 tehotilanne 

Kainuun lumikuormista aiheutuneet käyttöhäiriöt ja opit 

Sähköjärjestelmän suunnittelun skenaariot 

Verkkosääntöjen edellyttämät tiedonvaihdon muutokset (KORR)

 

Kokousaineisto 8.11.2017

Muistio

Esityslista

Ajankohtaista

Pohjoismainen yhteistyö

Reservien hankinta 2018

Talven tehotilanne

Suurhäiriöpelikirja/Elenia 

 

Markkinatoimikunta

Markkinatoimikunta toimii yhdyssiteenä Fingridin ja Suomessa toimivien sähkömarkkinaosapuolien välillä. Markkinatoimikunta on neuvoa antava keskustelufoorumi, joka auttaa yhtiötä pohjoismaisten ja eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittämisessä. Fingrid informoi markkinatoimikuntaa sähkömarkkinoiden kehityksestä sekä eurooppalaisesta yhteistyöstä ja saa puolestaan toimikunnalta palautetta kulloinkin ajankohtaisista kehityssuunnitelmista.

Lue lisää markkinatoimikunnasta

Jäsenet

Peter Fabritius, Valio Oy
Olli Hagqvist, Taaleri Oyj
Johanna Haverinen, Keravan Energia Oy (puheenjohtaja)
Juha Keski-Karhu, Väre Energia Oy
Elina Lehtomäki, Caruna
Jussi Palola, Liikennevirta Oy / Virta 
Tomi Pesonen, Metsä Group
Heikki Rantamäki, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
Jan Segerstam, Empower Oyj
Harri Sirpoma, HELEN 
Leena Sivill,  HansenCX Finland Oy 
Matti Sohlman, Pohjolan Voima Oyj
Sebastian Sundberg, Fortum Oyj

Fingridin jäsenet

Asta Sihvonen-Punkka  
Maria Joki-Pesola (sihteeri)
 
Kokousaineistot:

 

17.9.2019

Muistio

Asialista

Ajankohtaista asiaa datahub-projektista

Uusi nopea taajuusreservi, FFR

Pohjoismaisen tasehallintahankkeen tilannekatsaus

Metsä Group esittelyssä

Fingridin palveluiden kehitys

Tasehallintahankkeen asiakasyhteistyö

14.6.2019

Muistio

Asialista

 
 
 
 
 
 
22.3.2019
 
 

 

5.12.2018

Muistio

Markkinatoimikunnan itsearviointi

Markkinatoimikunnan jäsenet 2019

Markkinatoimikunnan kokous 4 asialista

Suomi-Norja -rajan suunnitellut järjestelyt

Säätömarkkinoiden maksimi- ja minimihinnat


13.9.2018

Muistio

Asialista

7.6.2018


15.2.2018


12.12.2017

Asialista

Eurooppalaiset verkkosäännöt

Nord Pool Intraday Auctions

Johtokadun aloitteiden edistäminen

Inertia 2 -projekti

Sähkömarkkinoiden ajankohtaiskatsaus

Markkinatoimikunnan itsearvio


12.9.2017

Kokouksen muistio

Asialista

Pohjoismaisen tasehallinnan ajankohtaistilanne

Nordic Market Design

Sähkömarkkinoiden edistämisen periaatteet
sekä liite

Aggregointimahdollisuuksien kehittäminen reservimarkkinoille

Uusi taajuusohjattujen reservien todentamisprosessi

Sähkömarkkinoiden ajankohtaiskatsaus