Asiakastoimikunnat

Fingridin neuvottelukunta on neuvoa antava elin ja kahdensuuntainen informaatiokanava asiakkaiden ja yhtiön välillä. Sen tehtävänä on antaa asiakasnäkökulmasta näkemyksiä yhtiön toimintaympäristöön sekä liiketoimintaan ja palveluihin. Jokaisella asiakastoimikunnalla on 8-12 jäsentä, joista määräosa vaihtuu vuosittain. 

Toimikunnissa noudatetaan kilpailuoikeuden periaatteita ja säännöksiä


Neuvottelukunta

Fingridin neuvottelukunta on neuvoa antava elin ja kahdensuuntainen informaatiokanava asiakkaiden ja yhtiön välillä. Sen tehtävänä on antaa asiakasnäkökulmasta näkemyksiä yhtiön toimintaympäristöön sekä liiketoimintaan ja palveluihin.  Asiakasryhmien edustajat voivat myös tuoda käsiteltäväksi omia esityksiään.

Puheenjohtajana toimii asiakkaan edustaja ja yhden jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Toimikunnan sihteeri on Fingridistä.

Lue lisää neuvottelukunnasta

Jäsenet 2018

Jarmo Kurikka (puheenjohtaja), Nurmijärven Sähkö Oy 
Riikka Hirvisalo-oja, Caruna Oy
Timo Honkanen, Turku Energia Oy
Esa Hyvärinen, Fortum Oyj
Timo Jokinen, Inergia Oy
Elina Kivioja, Vattenfall Oy
Mika Lehtimäki, Boliden Kokkola Oy
Tony Lindström, Outokumpu Oyj
Pekka Manninen, Helen Oy
Juha Rintamäki, Vaasan Sähköverkko Oy
Matti Ryhänen, Savon Voima Verkko Oy
Mikko Vuori, UPM Paper ENA
 

Fingridin jäsenet

Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj 
Jussi Jyrinsalo (sihteeri), Fingrid Oyj 
 

Vuoden 2018 kokousajankohdat

12.3.2018
6.6.2018
24. – 25.9.2018
18.12.2018

Uusin kokousaineisto

24. – 25.9.2018

Asialista

Datahub-projektin tilannekatsaus

Digitaalinen sähköasema 

Ajankohtauskatsaus Fingridin toimintaan

Selvitys tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi

6.6.2018

Asialista

Ajankohtaiskatsaus Fingridin toimintaan

Sähköjärjestelmän tulevaisuusskenaariot meillä ja Euroopassa

Kantaverkon käyttötoiminnan haasteet tuotantorakenteen muuttuessa

Vaihtoehdot tehoon perustuvaksi kulutusmaksuksi kantaverkkotariffissa

Keskustelu Fingridin asiakastoimikuntien rakenteesta

12.3.2018

Asialista

Pöytäkirja

Ajankohtaiskatsaus

Tietoa kilpailuoikeudellisesta ohjeesta ja ohje

Fingridin vuosi 2017

Tilannekatsaus: puhtaan energian paketti, Ollilan raportti, verkkosääntöjen implementointi

Fingridin kansainvälinen toiminta

5.12.2017

Asialista

Pöytäkirja 

Ajankohtaiskatsaus yhtiön toimintaan

Fingridin asiakastyytyväisyys 2017

Sähkömarkkinoiden kehittyminen

Neuvottelukunnan kokoonpano 2018

11.9.2017

Asialista

Pöytäkirja

Katsaus Fingridin ajankohtaisiin asioihin

Yhtiön talousnäkökulma ja kustannustehokkuuden hallinta

Kantaverkon investointikriteerit ja tärkeimmät verkkoinvestoinnit

Työturvallisuuden hallinta Fingridin työmailla

Kantaverkon kehittämissuunnitelma

 

Verkkotoimikunta

Verkkotoimikunnan tehtävänä on toimia verkonkehittämiseen liittyvänä yhteistyöelimenä Fingridin ja sen Asiakkaiden välillä. Asialistalla on usein ajankohtaisia aiheita mm. kantaverkon suunnittelusta, rakentamisesta, mittauksesta ja kantaverkkoliityntöjen periaatteellisista kysymyksistä.

Asiakkaiden näkemykset ja tarpeet ovat verkkosuunnittelun perusta. Verkkotoimikunta pyrkii parantamaan ja syventämään entisestään tätä vuorovaikutusta pyrkien yhdessä kehittämään Asiakkaiden ja Fingridin välistä suunnitteluun ja verkon rakentamiseen liittyvää yhteistyötä. Toimikuntatyö lisää mielipiteiden vaihtoa kantaverkon ylläpitoon ja ympäristöön liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää verkkotoimikunnasta

Jäsenet

Arto Gylén, PKS - Sähkönsiirto Oy
Hannu Halminen, Boliden Harjavalta Oy 
Ismo Heikkilä, Kemijoki Oy 
Risto Lappi, Vantaan Energia Sähköverkot Oy 
Jukka Rajala, EPV Alueverkko Oy 
Esa Ukkonen, Stora Enso Oyj
Tommi Lähdeaho, Elenia Oy 
Arto Nikkanen, LE-Sähköverkot Oy

Fingridin jäsenet:

Kari Kuusela, Fingrid Oyj (puheenjohtaja)
Petri Parviainen, Fingrid Oyj
Meri Viikari, Fingrid Oyj (sihteeri) 

Kokousajat 2018

14.3.  Fingrid Käpylä
7.6.  Fingrid Käpylä
25. - 26.9. matkakokous
28.11. joulukokous, Helsinki

Uusin kokousaineisto

28.11.

Esityslista

25.-26.9.

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset

Fenno-Skan-vuosihuollot

Rajasiirtoyhteyksien luotettavuuden parantaminen

Mitä Olkiluoto 3 tarkoittaa kantaverkolle

Järjestelmäsuoja

Sähkönsiirtopalvelujen ajankohtaiset

7.6.2018

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset ja katsaus kantaverkon kehittämiseen ja kunnonhallintaan

Boliden Harjavalta esittäytyy 

Kantaverkkovisio

Työturvallisuuden hallinta Fingridin työmailla

Stora Enson työturvallisuus

Sähkönsiirtopalveluiden ajankohtaisia kuulumisia

14.3.2018

Muistio

Esityslista

Kilpailulainsäädäntö ja kilpailuoikeudellinen ohje

Fingridin ajankohtaiset kuulumiset

Elenia esittäytyy

Vuoden 2017 viat ja häiriöt

Sähkömarkkinoiden ajankohtaiset kuulumiset

Pohjoismaiset skenaariot

Kantaverkkopalveluiden ajankohtaiset kuulumiset ja keskustelu toimikuntatyöskentelyn kehitystarpeista

29.11.2017

Muistio

Esityslista

Ajankohtaiset ja investointien tehokkuus

Kunnossapidon uudet tuulet

Kunnonhallinta

Sähkönsiirtopalvelujen ajankohtaiset

Kantaverkon kehittämissuunnitelma

12.9.2017

Kokouksen muistio

Esityslista

Fingridin ajankohtaiset ja Pohjos-Suomen verkon kehittäminen

Ajankohtaista kantaverkkoasiakkaille

Alueellinen verkkosuunnittelu, Pohjois-Suomi

 

Käyttötoimikunta

Käyttötoimikunnan tehtävänä on ottaa kantaa ja esittää näkemyksiä sähköjärjestelmän käyttöön ja käyttövarmuuden hallintaan liittyviä menettelytapoja kehitettäessä. Käsiteltävät aiheet koskevat mm. voimajärjestelmän käyttöä, tehotasapainon ylläpitoa, reservien hankintaa, keskeytyssuunnittelua sekä häiriöselvitystä.

 

Markkinatoimikunta

Markkinatoimikunta toimii yhdyssiteenä Fingridin ja Suomessa toimivien sähkömarkkinaosapuolien välillä. Markkinatoimikunta on neuvoa antava keskustelufoorumi, joka auttaa yhtiötä pohjoismaisten ja eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittämisessä. Fingrid informoi markkinatoimikuntaa sähkömarkkinoiden kehityksestä sekä eurooppalaisesta yhteistyöstä ja saa puolestaan toimikunnalta palautetta kulloinkin ajankohtaisista kehityssuunnitelmista.

Lue lisää markkinatoimikunnasta

Jäsenet

Olli Hagqvist, Taaleri Oyj
Mikko Halonen, S-Voima Oy
Johanna Haverinen, Keravan Energia Oy
Mikko Lepistö, SSAB  (puheenjohtaja)

Jouni Pylvänäinen, Elenia Oy
Heikki Rantamäki, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 
Jan Segerstam, Empower Oyj
Harri Sirpoma, HELEN 
Matti Sohlman, Pohjolan Voima Oyj
Sebastian Sundberg, Fortum Oyj
Seppo Tuomisto, Kemira Oyj

Fingridin jäsenet

Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj  
Satu Viljainen, Fingrid Oyj (sihteeri)
 
Kokousaineistot:

13.9.2018

Muistio

Asialista

7.6.2018


15.2.2018


12.12.2017

Asialista

Eurooppalaiset verkkosäännöt

Nord Pool Intraday Auctions

Johtokadun aloitteiden edistäminen

Inertia 2 -projekti

Sähkömarkkinoiden ajankohtaiskatsaus

Markkinatoimikunnan itsearvio


12.9.2017

Kokouksen muistio

Asialista

Pohjoismaisen tasehallinnan ajankohtaistilanne

Nordic Market Design

Sähkömarkkinoiden edistämisen periaatteet
sekä liite

Aggregointimahdollisuuksien kehittäminen reservimarkkinoille

Uusi taajuusohjattujen reservien todentamisprosessi

Sähkömarkkinoiden ajankohtaiskatsaus